» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборнице Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
1

Одлука о потврђивању мандата одборника у Скуп штини градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
1

Одлука о промени Статута градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Одлука о изменама и допунама Одлуке о додељивању станова на којима је корисник општина Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Одлука о ребалансу буџета градске општине Врачар за 2010. годину

Акти градских општина Врачар
15

Одлука о оснивању установе Рекреативно-образовни центар „Врачар”, Београд

Акти градских општина Врачар
16

Решење о разрешењу председника Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија” Београд

Акти градских општина Врачар
16

Решење о именовању директора установе Рекреативно-образовни центар „Врачар”, Београд

Акти градских општина Врачар
17

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора установе Рекреативно-образовни центар „Врачар”, Београд

Акти градских општина Врачар
17

Решење о разрешењу члана Управног одбора Цен тра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
17

Решење о одређивању секретарке Скупштине градске општине Врачар за овлашћено лице за посту пање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Акти градских општина Врачар
17

Одлука о промени Статута градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
19

Одлука о завршном рачуну буџета општине Барајево за 2009. годину

Акти градских општина Барајево
30

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Барајево за 2010. годину

Акти градских општина Барајево
36

Одлука о измени Одлуке о давању у закуп пословног простора на коме је носилац права коришћења градска општина Барајево

Акти градских општина Барајево
37

Решење о измени Решења о избору чланова радних тела Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
37

Решење о измени Решења о избору чланова Савета месних заједница на територији општине Барајево

Акти градских општина Барајево
37

Решење о разрешењу члана Савета месне заједнице Рожанци

Акти градских општина Барајево
37

Решење о измени Решења о утврђивању распореда радног времена у Општинској управи и јавном правобранилаштву градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
37

Одлука о промени Статута градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
38

Одлука о завршном рачуну буџета општине Гроцка за 2009. годину

Акти градских општина Гроцка
50

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Гроцка за 2010. годину

Акти градских општина Гроцка
54

Решење о промени назива улица на територији градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
54

Исправка Решења о измени Решења о именовању председника и чланова управних одбора и надзорних одбора ЈКП „10. октобар” Барајево, Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу општине Барајево, ЈП за информисање и културу Барајево и Центра за културу Барајево

Исправкe