» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Одлука о измени и допунама Одлуке о мрежи основних школа у Београду

Акти Града
1

Одлука о додели звања почасни грађанин Београда Тадаши Нагаију, пређашњем амбасадору Јапана у Републици Србији

Акти Града
1

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења град Београд

Акти Града
2

Одлука о измени и допуни Одлуке о задужењу града Београда за реализацију Пројекта изградње моста преко Саве, Чукарица – Нови Београд

Акти Града
3

Одлука о изради плана детаљне регулације фекалног колектора од Раковица села (Булевар ослобођења) до постојећег колектора у Реснику и регулације Раковичког и Милошевог потока, градске општине Вождовац и Раковица

Акти Града
3

Одлука о изради плана детаљне регулације комплекса Ботаничке баште „Јевремовац”

Акти Града
4

Одлука о изради плана детаљне регулације за простор између улица: Булевар војводе Бојовића, Карађорђеве, Бранковог моста и реке Саве, градска општина Стари град

Акти Града
5

Одлука о изради плана детаљне регулације блокова између улица: Мис Ирбијеве, Долењске, др Велизара Косановића, Пљеваљске и Војислава Илића, градска општина Звездара

Акти Града
6

Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица: Кнеза Милоша, Дринске, Сарајевске и Дурмиторске, градска општина Савски венац

Акти Града
7

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Дома здравља „Младеновац”

Акти Града
7

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Дома здравља „Др Милорад Влајковић” Барајево

Акти Града
7

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Дома здравља „Сопот”

Акти Града
8

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Дома здравља „Обреновац”

Акти Града
8

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Дома здравља „Гроцка”

Акти Града
8

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Апотеке „Београд”

Акти Града
8

Решење о давању сагласности Градском саобраћајном предузећу „Београд” на Одлуку о измени и допуни Ценовника накнада превоза путника у градском саобраћају у Интегрисаном тарифном систему (ИТС) на подручју града Београда са Одлуком

Акти Града
9

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Ценовника услуга Јавног предузећа „Сава центар”

Акти Града
10

Показатељ раста цена на мало у мају 2010. године

Акти Града
10

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Вождовац за 2010. годину

Акти градских општина Вождовац
14

Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Акти градских општина Вождовац
15

Одлука о завршном рачуну градске општине Савски венац за 2009. годину

Акти градских општина Савски венац
59

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Обреновац за 2009. годину

Акти градских општина Обреновац
63

Одлука о другој измени Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2010. годину

Акти градских општина Обреновац
65

Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
67

Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац