» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о измени и допуни Одлуке о правима у социјалној заштити Београда

Акти Града
2

Одлука о привременом утврђивању броја одборника Скупштине градске општине Сурчин

Акти Града
3

Одлука о подизању спомен-чесме Ивану Стамболић у

Акти Града
3

Одлука о подизању споменика Бранку Радичевић у

Акти Града
3

Одлука о подизању спомен-обележја Георги Раковском и Василу Левском у Ташмајданском парку

Акти Града
3

Правила Београдског фестивала документарног и краткометражног филма

Акти Града
5

План детаљне регулације дела насеља Карабурма – ИИ зона, између улица: Уралске, Патриса Лумумбе, Миријевског булевара, Маријане Грегоран, Триглавске, Војводе Мицка и дела Вишњичке улице

Акти Града
22

План детаљне регулације за део подручја централне зоне – блок између улица: Таковске, Драже Павловића, Ђушине и Далматинске

Акти Града
45

План детаљне регулације четири блока између улица: Крунске, Курсулине, Нјегошеве и Кнегиње Зорке на територији општине Врачар

Акти Града
59

План детаљне регулације дела централне зоне, просторна целина општине Врачар, за подручје између Булевара Црвене армије (Јужни булевар) и улица Устаничке, Господара Вучића и границе колективног становања у блоковима 190 и 193

Акти Града
72

План детаљне регулације дела Блока 22 у Новом Београду

Акти Града
79

План детаљне регулације гробља за кућне љубимце

Акти Града
89

Решење о промени назива улица на територији градских општина Стари град и Врачар

Акти Града
89

Решење о именовању заменика градског јавног правобраниоца

Акти Града
89

Решење о именовању заменика градског јавног правобраниоца

Акти Града
89

Решење о давању сагласности на Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места Дома омладине Београда из Београда, ул. Македонска бр. 22/Иâ

Акти Града
90

Решење о разрешењу члана Школског одбора Шесте београдске гимназије

Акти Града
90

Решење о разрешењу члана Школског одбора Гимназије у Лазаревцу

Акти Града
90

Решење о именовању члана Школског одбора Шесте београдске гимназије

Акти Града
90

Решење о именовању члана Школског одбора Гимназије у Лазаревцу

Акти Града
94

Решења о разрешењу и именовању чланова школског одбора у једном броју основних школа

Акти Града
94

Решење о измени Решења о именовању Општинске изборне комисије општине Врачар

Акти градских општина Врачар
94

Решење о измени Решења о именовању Општинске изборне комисије општине Врачар

Акти градских општина Врачар
94

Решење о измени и допуни Решења о именовању Општинске изборне комисије општине Врачар

Акти градских општина Врачар
94

Решење о разрешењу члана сталног радног тела Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
95

Решење о избору члана сталног радног тела Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
95

Одлука о правима на накнаде и друга примања општинских одборника и платама лица која бира, именује и поставља Скупштина општине Звездара

Акти градских општина Звездара
97

Одлука о измени и допуни Одлуке о општинској управи

Акти градских општина Звездара
98

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије у сталном саставу општине Звездара

Акти градских општина Звездара
98

Одлука о изменама и допунама Одлуке о општинској управи општине Палилула

Акти градских општина Палилула
99

Одлука о измени Одлуке о Јавном правобранилаш тву општине Палилула

Акти градских општина Палилула
99

Решење о разрешењу и именовању заменика председника Комисије за спровођење комасације за територију општине Палилула

Акти градских општина Палилула
99

Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве

Акти градских општина Раковица
99

Одлука о изменама и допунама Одлуке о општинској управи општине Стари град

Акти градских општина Стари град
100

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Стари град

Акти градских општина Стари град
100

Одлука о успостављању сарадње између градске општине Стари град и града Лођа – Република Пољска

Акти градских општина Стари град
100

Решење о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Стари град Зорану Поповићу

Акти градских општина Стари град
101

Решење о измени Решења број 06-36, од 11. октобра 2000. године и избор једног члана Извршног одбора Скупштине општине Стари град

Акти градских општина Стари град
101

Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
101

Решење о постављењу директора Културне установе – Галерија ’73

Акти градских општина Чукарица
101

Правилник о изменама и допунама Правилника о постављању летњих башта угоститељских објеката на јавним површинама у Младеновцу

Акти градских општина Младеновац
102

Исправка Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Палилула за 2003. годину

Исправкe