» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Правилник о избору корисника места за оглашавање

Акти Града
4

Решење о измени Решења о максимирању цена ауто-такси превоза путника на територији градаБеограда

Акти Града
5

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана градске општине Младеновац

Акти Града
6

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана градске општине Сопот

Акти Града
7

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за просторно-културно-историјску целинуТопчидер

Акти Града
8

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана за део градске општине Сурчин

Акти Града
10

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана градске општине Обреновац

Акти Града
11

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације привредне зоне између Панчевачког пута, улице Заге Маливук 3, постојеће железничке пруге, канала, трасе СМТ-а и приступног пута уКрњачи, градска општина Палилула

Акти Града
12

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица: Београдске, Таванчићи II део, Таванчићи III део и Таванчићи IV део у насељу Рушањ, градска општина Чукарица

Акти Града
13

Одлуку о завршном рачуну буџета градске општине Лазаревац за 2009. годину

Акти градских општина Лазаревац
28

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
32

Решење о разрешењу два члана Управног одбора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
33

Решење о именовању два члана Управног одбора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
33

Решење о разрешењу председника и члана Надзорног органа Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
33

Решење о именовању председника и члана Надзорног органа Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
33

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Сурчин за 2009. годину

Акти градских општина Сурчин
42

Одлука о допуни Пословника Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
42

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
43

Решење о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
43

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
44

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Аграр-Сурчин”

Акти градских општина Сурчин