» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о грађевинском земљишту

Акти Града
9

Одлука о измени и допуни Одлуке о Градској управи града Београда

Акти Града
11

Одлука о оснивању Основне школе „Јован Ристић” Палилула, у насељу Борча центар III

Акти Града
11

Одлука о оснивању Основне школе „Милоје Васић” Гроцка, у насељу Калуђерица

Акти Града
12

Одлука о подизању споменика Фредерику Шопену

Акти Града
13

Решење о трансформацији Фонда за финансирање изградње станова солидарности

Акти Града
13

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Позоришту Атеље 212 из Београда, ул. Светогорска бр. 21

Акти Града
13

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Битеф театра из Београда, ул. Теразије бр. 29

Акти Града
13

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Завода за заштиту споменика културе града Београда из Београда, Калемегдан бр. 14

Акти Града
14

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Позоришту лутака „Пинокио” из Београда, ул. Карађорђева бр. 9

Акти Града
14

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Позоришту на Теразијама из Београда, Трг Николе Пашића бр. 3 – 14

Акти Града
14

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Југословенском драмском позоришту из Београда, ул. Краља Милана бр. 50

Акти Града
15

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Позоришта Бошко Буха из Београда, Трг Републике бр. 3

Акти Града
15

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Библиотеци „Димитрије Туцовић” из Лазаревца, ул. Хиландарска бр. 2

Акти Града
15

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Центра за ликовно образовање из Београда, ул. Шуматовачка бр. 122

Акти Града
15

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Центра за културу Лазаревац из Лазаревца, ул. Хиландарска бр. 2 – 15

Акти Града
16

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Дома омладине Београда из Београда, ул. Македонска бр. 22

Акти Града
16

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Музеја аутомобила – збирка Братислава Петковића из Београда, ул. Мајке Јевросиме бр. 30

Акти Града
16

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Малог позоришта „Душко Радовић” из Београда, ул. Абердарева бр. 1

Акти Града
16

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Музеја града Београда из Београда, ул. Змај Јовина бр. 1

Акти Града
17

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Позоришта „Пуж” из Београда, ул. Радослава Грујића бр. 21

Акти Града
17

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Позоришту „Звездара театар” из Београда, ул. Милана Ракића бр. 38

Акти Града
17

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова послова Београдског драмског позоришта, из Београда, ул. Милешевска бр. 64-А

Акти Града
18

Одлука о утврђивању висине закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Звездара

Акти градских општина Звездара
19

Одлука о установљењу јавних признања градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
20

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка и утврђивање предлога за доделу јавних признања

Акти градских општина Звездара
20

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
20

Решење о разрешењу и именовању председника и члана Управног одбора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
20

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица – ЈП”

Акти градских општина Чукарица
21

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника у Скупштини градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
21

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника у Скупштини градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
21

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника у Скупштини градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
21

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
21

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
21

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
22

Решење о престанку функције председника градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
22

Решење о престанку функције заменика председника градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
22

Решење о престанку мандата Општинског већа градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
22

Решење о избору председника градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
22

Решење о избору заменика председника градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
23

Решење о избору Општинског већа градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
23

Одлука о додели награда градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац