» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
1

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Врачар за 2009. годину

Акти градских општина Врачар
17

Одлука о ребалансу буџета градске општине Врачар за 2010. годину

Акти градских општина Врачар
28

Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији Општинске управе градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
31

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Врачар

Акти градских општина Врачар
31

Решење о разрешењу заменика јавне правобранитељке градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
31

Решење о разрешењу члана Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
31

Решење о именовању члана Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
32

Статут Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Звездара” – пречишћен текст

Акти градских општина Звездара
36

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Палилула за 2009. годину

Акти градских општина Палилула
50

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2010. годину

Акти градских општина Палилула
59

Одлука о измени Одлуке о спровођењу комасације на подручјима катастарских општина Лепушница, Бесни фок и Комарева хумка и делу катастарских општина Борча и Овча ван грађевинског рејона

Акти градских општина Палилула
70

Одлука о измени Одлуке о оснивању предузећа за спорт, рекреацију, рехабилитацију и бизнис „Еко зона Ада Хуја”

Акти градских општина Палилула
70

Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
70

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Стари град за 2009. годину

Акти градских општина Стари град
77

Решење о давању сагласности на Статут Установе културе градске општине Стари град „Пароброд” са Статутом

Акти градских општина Стари град
82

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Младеновац за 2009. годину

Акти градских општина Младеновац
90

Одлука о изменама и допуни Одлуке о буџету градске општине Младеновац за 2010. годину

Акти градских општина Младеновац
96

Одлука о јавним признањима градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
97

Одлука о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома у градској општини Младеновац 2010–2015 са Локалним акционим планом – 97

Акти градских општина Младеновац
103

Одлука о изменама Одлуке о оснивању Туристичке организације Младеновца

Акти градских општина Младеновац
104

Решење о одређивању назива постојећој зеленој површини испред Српске православне цркве у Младеновцу

Акти градских општина Младеновац
104

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о повећању цена осталих комуналних услуга и о измени и допуни Ценовника осталих комуналних услуга са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Обреновац