» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о давању сагласности Саобраћајном предузећу „Ласта” на измене Ценовника о накнадама за превоз путника и пртљага возилима СП „Ласта” АД Београд, ПО „Ласта” и СП „Ластра” ДОО Лазаревац, на градским, приградским и локалним линијама дефинисаним „Ластиним тарифним системом” – ЛТС и на градским линијама дефинисаним применом „Интегрисаног тарифног система” – ИТС са Одлуком о измени Ценовника

Акти Града
2

Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана

Акти Града
2

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја између улица: Живка Петровића, Милана Узелца, Мозерове и новопланираних саобраћајница у блоку између улица Живка Петровића и Железничке, градска општина Земун

Акти Града
3

Решење о режиму саобраћаја теретних моторних и запрежних возила кроз Београд

Акти Града
4

Решење о одређивању места за заустављање и паркирање туристичких аутобуса на територији града Београда

Акти Града
5

Показатељ раста цена на мало у јуну 2010. године

Акти Града
5

Одлука о Управи градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
13

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Туристичке организације Вождовца

Акти градских општина Вождовац
13

Решење о именовању директора Туристичке организације Вождовца

Акти градских општина Вождовац
13

Решење о именовању Управног одбора Туристичке организације Вождовца

Акти градских општина Вождовац
14

Решење о измени Решења о образовању Савета за пољопривреду

Акти градских општина Вождовац
14

Решење о измени Решења о разрешењу и избору Савета месних заједница „Бели поток”, „Пиносава” и „Зуце”

Акти градских општина Вождовац
14

Одлука о ребалансу буџета градске општине Врачар за 2010. годину

Акти градских општина Врачар
25

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Врачар

Акти градских општина Врачар
26

Решење о разрешењу члана сталног радног тела Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
26

Решење о избору члана сталног радног тела Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
26

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Врачар у сталном саставу

Акти градских општина Врачар
26

Решење о именовању директора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
26

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар” Београд, Његошева 77

Акти градских општина Врачар
27

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар” Београд, Његошева 77

Акти градских општина Врачар
27

Одлука о другом допунском буџету градске општине Нови Београд за 2010. годину

Акти градских општина Нови Београд
33

Решење о другој измени Решења о избору Савета месних заједница на територији градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
33

Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора ЈП Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
33

Одлука о ребалансу буџета градске општине Стари град за 2010. годину

Акти градских општина Стари град
39

Решење о изменама и допунама Решења о одређивању висине закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник општина Стари град

Акти градских општина Стари град
39

Закључак о давању сагласности на Програм пословања УК „Пароброд” за период јул–децембар 2010. године

Акти градских општина Стари град
40

Закључак о давању сагласности на Финансијски план УК „Пароброд” за период јул–децембар 2010. године

Акти градских општина Стари град
40

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Сопот за 2009. годину

Акти градских општина Сопот
45

Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Сопот за 2010. годину

Акти градских општина Сопот
48

Решење о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
48

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
49

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Сурчин за 2010. годину

Акти градских општина Сурчин
55

Одлука о установљењу награде „Ватрогасац године”

Акти градских општина Сурчин