» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

Одлука о измени Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Земун за 2010. годину

Акти градских општина Земун
9

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе градске општине Земун

Акти градских општина Земун
10

Одлука о измени Одлуке о начину и поступку давања у закуп пословног простора којим управља и газдује ЈП „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
11

Одлука о оснивању Туристичке организације Земун

Акти градских општина Земун
12

Решење о утврђивању престанка мандата одборнику СО Барајево

Акти градских општина Барајево
13

Решење о утврђивању мандата одборнику СО Барајево

Акти градских општина Барајево
13

Решење о разрешењу дужности директора Дирекције за развој и изградњу градске општине Барајево ЈП

Акти градских општина Барајево
13

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Барајево за 2010. годину

Акти градских општина Барајево
19

Одлука о изменама и допунама Одлуке о унутрашњем уређењу Управе градске општине Барајево – 19

Акти градских општина Барајево
21

Одлука о поверавању послова ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
21

Решење о разрешењу заменика председника Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
21

Решење о избору заменика председника Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
21

Решење о разрешењу члана Општинског већа општине Барајево

Акти градских општина Барајево
21

Решење о избору члана Општинског већа општине Барајево

Акти градских општина Барајево
22

Решење о разрешењу и избору једног члана Административно-мандатне комисије

Акти градских општина Барајево
22

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова управних одбора и надзорних одбора у ЈКП „10. октобар” Барајево, Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу општине Барајево, ЈП за информисање и културу Барајево и Центра за културу Барајево

Акти градских општина Барајево
22

Решење о постављењу директора Дирекције за развој и изградњу градске општине Барајево ЈП

Акти градских општина Барајево
22

Решење о разрешењу дужности директора ЈП за информисање и културу „Барајево”

Акти градских општина Барајево
22

Решење о давању сагласности ЈКП „10. октобар” Барајево на Одлуку о утврђивању цена услуга са Одлуком

Акти градских општина Барајево
23

Одлука о одбијању захтева за утврђивање престанка мандата одборника

Акти градских општина Гроцка
23

Одлука о ребалансу буџета општине Гроцка за 2010. годину

Акти градских општина Гроцка
29

Одлука о утврђивању закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Гроцка

Акти градских општина Гроцка
30

Одлука о измени Одлуке о Општинској управи градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
31

Одлука о измени Одлуке о условима и поступку давања у закуп пословног простора којим управља јавно предузеће – Дирекција за грађевинско земљиште, урбанизам и изградњу општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
32

Одлука о оснивању Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Гроцка” (пречишћен текст)

Акти градских општина Гроцка
34

Одлука о ребалансу буџета градске општине Лазаревац за 2010. годину

Акти градских општина Лазаревац