» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Ценовника пијачних услуга Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце” са Одлуком – 1

Акти Града
1

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Граска чистоћа” на Одлуку о цени услуга изношења смећа са Одлуком

Акти Града
2

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Београдски водовод и канализација” на Одлуку о цени воде и одвођењу отпадних вода са Одлуком

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Ценовника услуга Јавног предузећа „Сава центар” са Ценовником

Акти Града
3

Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
3

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Савски венац за 2010. годину

Акти градских општина Савски венац
12

Одлука о измени Одлуке о Општинској управи градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
13

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Савски венац

Акти градских општина Савски венац
14

Одлука о оснивању фондације „Мијодраг Станојевић”

Акти градских општина Савски венац
16

Пословник Скупштине градске општине Лазаревац (пречишћен текст)

Акти градских општина Лазаревац
30

Трећа одлука о ребалансу буџета градске општине Обреновац за 2010. годину

Акти градских општина Обреновац
32

Решење о измени Решења о избору чланова Општинског већа градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
32

Решење о другој измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа спортско-културницентар „Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
33

Решење о трећој измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа спортско-културни центар „Обреновац”у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
33

Решење о првој измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
33

Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
33

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца о допуни Ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга у делу осталих услуга са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Обреновац
41

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац из Обреновца о измени и допуни Одлуке о висини накнада за паркирање на одређеним и уређеним јавним паркиралиштима на територији градске општине Обреновац са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
42

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац о измени и допуни Ценовника услуга за пренос возила специјалном дизалицом „паук” (пренос и уклањање непрописно паркираних возила и возила из саобраћајних незгода)

Акти градских општина Обреновац