» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о измени Одлуке о мрежи основних школа у Београду

Акти Града
1

Правилник о изменама и допунама Правилника о избору корисника места за оглашавање

Акти Града
2

План о допуни Плана места за постављање објеката, односно средстава за оглашавање

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Ценовник услуга Ветеринарске установе „Ветерина Београд” са Ценовником

Акти Града
6

Показатељ смањења цена на мало у јулу 2010. године

Акти Града
6

Одлука о избору пројеката невладиних организација који се финансирају из буџета градске општине Врачар у 2010. години

Акти градских општина Врачар
8

Одлука о прихватању конверзије права коришћења у право јавне својине без накнаде

Акти градских општина Нови Београд
8

Одлука о ребалансу буџета градске општине Младеновац за 2010. годину

Акти градских општина Младеновац
15

Одлука о промени Пословника о раду Општинског већа градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
15

Одлука којом се утврђује да Одлука о изме ни Одлуке о одређивању јавног грађевинског зем љи шта на територији катастарске општине Стари град у де лу који се односи на катастарске парцеле бр. 710 и 713, није у сагласности са законом

Акти Уставног суда Србије
17

Одлука којом се утврђује да одредба члана 10. Одлуке о додатним облицима заштите трудница и породиља не територији града Београда, у делу није у сагласности са Уставом

Акти Уставног суда Србије