» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Правилник о измени Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Градској управи – 1

Акти Града
1

Правилник о измени и допуни Правилника о платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима града Београда и Градском јавном правобранилаштву

Акти Града
2

Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима

Акти Града
2

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица: Кичевске, Молерове, Хаџи Ђерине и Хаџи Проданове, градска општина Врачар

Акти Града
3

Одлука о успостављању сарадње између градске општине Земун, Република Србија и општине Несвиж, Република Белорусија

Акти градских општина Земун
3

Колективни уговор код послодавца Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
21

Одлука којом се утврђује да одредба члана 2. став 1. Одлуке о пружању правне помоћи, коју је донела Скупштина градске општине Палилула није у сагласности са Уставом

Акти Уставног суда Србије
23

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Музичке школе „Владимир Ђорђевић”, Београд

Исправкe
23

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Светозар Милетић”, Земун – 23

Исправкe
23

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора XV београдскегимназије, Београд

Исправкe
23

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Музичке школе „Мокрањац”, Београд

Исправкe