» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Показатељ раста цена на мало у августу 2010. године

Акти Града
1

Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
1

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
1

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
10

Одлука о месним заједницама на територији градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
16

Решење о утврђивању престанка функције члана Већа градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
16

Решење о избору члана Већа градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
16

Решење о измени и допуни Решења о оснивању сталних и повремених радних тела

Акти градских општина Раковица
16

Решење о измени и допуни Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица” – 16

Акти градских општина Раковица
17

Закључак о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана УК „Пароброд” за период јул–децембар 2010. године

Акти градских општина Стари град
17

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђи вању празника општине Барајево и славе општине Барајево

Акти градских општина Барајево
17

Одлука о изменама и допунама Одлуке о установљењу награде и других јавних признања општине Барајево

Акти градских општина Барајево
17

Одлука о престанку рада Фонда солидарне стамбене изградње општине Барајево

Акти градских општина Барајево
18

Закључак број 06-24/2010-204

Акти градских општина Барајево
18

Статут градске општине Барајево (пречишћен текст)

Акти градских општина Барајево
30

Решење о утврђивању престанка функције начелника Управе градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац