» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Решење о измени Решења о распореду радног времена у Градској управи града Београда

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места запослених Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

Акти Града
1

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације урбанистичке целине 41 „Панчевачки рит“, простор североисточно од Пан чевачког пута, градска општина Палилула

Акти Града
3

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део насеља Старо Жарково, градска општина Чукарица

Акти Града
4

Одлука о усвајању Стратегије одрживог развоја градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
4

Решење о измени Решења о разрешењу и избору савета месних заједница „Бањица”, „Горњи Вождовац”, „Чиновничка колонија”, „Доњи Вождовац”, „Аутокоманда”, „Тешића купатило”, „Пашино брдо”, „Виногради”, „Шумице”, „Душановац”, „Милорад Медаковић”, „Сива стена”, „Браће Јерковић”, „Митрово брдо”, „Кумодраж”, „Кумодраж Ι”, „Кумодраж ΙΙ”, „Јајинци”, „Раковица”, „Рипањ” и „Медаковић ΙΙΙ”

Акти градских општина Вождовац
4

Решење о давању сагласности на Статут Туристичке организације Вождовца

Акти градских општина Вождовац
4

Одлука о ребалансу буџета градске општине Звездара за 2010. годину

Акти градских општина Звездара
9

Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета градске општине Звездара за период јануар–јун 2010. године

Акти градских општина Звездара
14

Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
16

Одлука о измени Одлуке о утврђивању висине закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Звездара

Акти градских општина Звездара
16

Одлука о месним заједницама

Акти градских општина Звездара
19

Одлука о додели јавног признања – захвалнице Томиславу Ћирићу из Београда, ул. Николе Груловића бр. 32, за заслуге при остваривању пројекта од посебног значаја за градску општину Звездара

Акти градских општина Звездара
19

Решење о образовању Комисије за решавање стамбених потреба и новчаног давања у једнократном износу борцима, војним инвалидима и породицама палих бораца

Акти градских општина Звездара
19

Решење о давању сагласности на Статут Установе културе „Вук Караџић“ са Статутом

Акти градских општина Звездара
23

Одлука о трећем допунском буџету градске општине Нови Београд за 2010. годину

Акти градских општина Нови Београд
28

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2010. годину

Акти градских општина Палилула
35

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Палилула

Акти градских општина Палилула
36

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Чукарица за 2010. годину

Акти градских општина Чукарица
41

Решење о разрешењу члана Општинског већа ГО Чукарица

Акти градских општина Чукарица
41

Решење о избору члана Општинског већа ГО Чукарица

Акти градских општина Чукарица
41

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица – јп”

Акти градских општина Чукарица
41

Решење о именовању чланова Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица – јп”

Акти градских општина Чукарица
41

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица – јп”

Акти градских општина Чукарица
41

Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица – јп”

Акти градских општина Чукарица
42

Решење о именовању члана Надзорног одбора КЦ „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
42

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора КЦ „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
42

Решење о давању сагласности на Одлуку о трошковима прикључка кућних грејних инсталација на систем даљинског грејања Лазаревца са Одлуком – 42

Акти градских општина Лазаревац
44

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о цени грејања које пружа ЈП „Топлификација” Лазаревац са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
45

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Електротехничке школе „Земун”, Земун

Исправкe
45

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Електротехничке школе „Стари град”, Београд

Исправкe