» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Одлука о допуни Пословника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о измени Одлуке о Градској управи града Београда

Акти Града
2

Одлука о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених изворних јавних прихода града Београда

Акти Града
2

Одлука о задужењу града Београда (о прихватању обавезе отплате дуга) у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије а по пројектима које је кандидовао град Београд

Акти Града
16

Одлука о постављању пловних објеката на делу обале и воденог простора на територији града Београда 3 Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима продаје 2.000 социјално непрофитних станова у Београду

Акти Града
19

Одлука о измени Одлуке о униформи и ознакама комуналних полицајаца

Акти Града
21

Одлука о укидању Основне школе „Десанка Максимовић”, Земун

Акти Града
22

Одлука о подизању споменика Гајдару Алијеву и Милораду Павићу

Акти Града
22

Измене и допуне Програма уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2010. годину

Акти Града
33

Решење о утврђивању престанка функције члану Градског већа града Београда

Акти Града
33

Решење о избору члана Градског већа града Београда

Акти Града
33

Решење о промени назива улица на територији градских општина Вождовац и Чукарица

Акти Града
34

Решење о промени назива улице на територији градске општине Савски венац

Акти Града
34

Решење о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда

Акти Града
35

Решења о разрешењу и именовању чланова Школских одбора у једном броју основних и средњих школа на територији града Београда

Акти Града
40

Правилник о измени и допуни Правилника о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи, одмора и рекреације

Акти Града
41

Решење о приступању стратешкој процени утицаја Локалног плана управљања отпадом на територији Београда на животну средину

Акти Града
42

Одлука о измени Пословника Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
43

II одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
43

Решење о разрешењу члана Већа градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
43

Решење о разрешењу члана Већа градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
44

Решење о избору члана Већа градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
44

Решење о избору члана Већа градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
44

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма

Акти градских општина Сурчин
44

Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма

Акти градских општина Сурчин
44

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса

Акти градских општина Сурчин
45

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин