» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Ценовника услуга Јавног комуналног предузећа „Београдске електране“ са Одлуком – 1

Акти Града
2

Решење о посебном режиму саобраћаја на подручју града Београда у периоду од 15. новембра 2010. године до 15. марта 2011. године (у зимским условима)

Акти Града
3

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу (реконструкцију) саобраћајнице од пута за ПК „Младост“ на територији градске општине Обреновац до насеља Бољевци на територији градске општине Сурчин, са мостом преко Саве

Акти Града
4

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела блокова 18А и 69, градска општина Нови Београд

Акти Града
6

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица: Дунавске, Тадеуша Кошћушка и Булевара војводе Бојовића, градска општина Стари град 5 Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна Регионалног просторног плана административног подручја града Београда

Акти Града
8

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја између Булевара ослобођења, улица Звечанске, дела планиране саобраћајнице првог реда (тзв. „трансверзала”), дела Гучевске, Облаковске и аутопута, градска општина Савски венац

Акти Града
9

Одлука о допуни Одлуке о додели јавних признања градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
9

Решење о измени и допуни Решења о именовању Општинске изборне комисије

Акти градских општина Раковица
9

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Савски венац пре истека времена на које је изабран

Акти градских општина Савски венац
9

Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
9

Одлука о измени Статута градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
10

Одлука о измени Пословника Скупштине градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
10

Одлука о измени Одлуке о Општинској управи градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
11

Правилник о коришћењу Куће краља Петра

Акти градских општина Савски венац
13

Решење о престанку функције члана Општинског већа градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
13

Решење о избору члана Опшинског већа градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
13

Одлука о трећој измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Сопот за 2010. годину

Акти градских општина Сопот