» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Решење о одређивању цене ауто-такси превозапутника на релацији Аеродром „Никола Тесла“ Београд – подручје града Београда

Акти Града
2

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације насеља Добановци, градска општина Сурчин 1 Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за саобраћајни потез унутрашњи магистрални полупрстен (УМП) од саобраћајнице Т-6 до Панчевачког моста – деоница од улице Тошин бунар до чвора „Аутокоманда“, градске општине Нови Београд, Чукарица и Савски венац

Акти Града
4

Показатељ раста цена на мало у октобру 2010. године

Акти Града
4

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
4

Одлука о начину стицања, располагања и коришћења станова у државној својини на којима је носилац права коришћења и располагања ГО Вождовац

Акти градских општина Вождовац
6

Одлука о звању почасни грађанин градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
7

градске општине Вождовац за 2010. годину

Акти градских општина Вождовац
11

Решење о измени и допуни Решења о разрешењу и избору савета месних заједница Бањица, Горњи Вождовац, Чиновничка колонија, Доњи Вождовац, Аутокоманда, Тешића купатило, Пашино брдо, Виногради, Шумице, Душановац, Милорад Медаковић, Сива стена, Браће Јерковић, Митрово брдо, Кумодраж, Кумодраж I, Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Рипањ и Медаковић III

Акти градских општина Вождовац
12

Решење о измени Решења о разрешењу и избору савета месних заједница Бели Поток, Пиносава и Зуце 12 Решење о постављењу начелника Управе градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
12

Решење о постављењу заменика начелника Управе градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
12

Пословник о измени Пословника изборне комисије градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
13

Статут градске општине Вождовац – пречишћен текст

Акти градских општина Вождовац
27

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
28

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
28

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
28

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Земун

Акти градских општина Земун
29

Решење о разрешењу члана Савета за развој и унапређење приватног предузетништва, пољопривреду, сточарство, шумарство и водопривреду и избору новог члана Савета

Акти градских општина Земун
29

Решење о разрешењу члана Савета за буџет и финансије и избору новог члана Савета

Акти градских општина Земун
29

Решење о разрешењу члана Комисије за прописе и локалну самоуправу и избору новог члана Комисије

Акти градских општина Земун
29

Одлука о успостављању сарадње између градске општине Нови Београд, Република Србија и општине Будва, Република Црна Гора

Акти градских општина Нови Београд
30

Одлука о утврђивању престанка мандата Златку Црногорцу одборнику у Скупштини градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
30

Одлука о потврђивaњу мандата одобрника Скупштине градске општине Стари град Радосаву Ђурићу

Акти градских општина Стари град
30

Одлука о изменама и допунама Статута градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
31

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Општинске управе градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
45

Одлука о начину и поступку давања у закуп, одређивања закупнине и основама уређења закуподавног односа за послове зграде и пословне просторије чији је корисник градска општина Стари град 33 Решење о одређивању висине закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник градска општина Стари град

Акти градских општина Стари град
46

Решење о именовању представника запослених у Управни одбор Установе културе градске општине Стари град „Пароброд“

Акти градских општина Стари град
46

Решење о именовању представника запослених у Надзорни одбор Установе културе градске општине Стари град „Пароброд“

Акти градских општина Стари град
46

Одлука о коришћењу, уређењу и одржавању јавних паркиралишта и јавних гаража на територији градске општине Младеновац и начину поверавања обављање ове делатности

Акти градских општина Младеновац
47

Одлука о месним заједницама и другим облицима месне самоуправе на територији градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
50

Одлука о допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
51

Решење о разрешењу члана Већа градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
51

Решење о избору члана Већа градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
51

Решење о разрешењу и именовању заменика члана Општинске изборне комисије

Акти градских општина Младеновац
51

Исправка Решења о промени назива улица на територији градских општина: Врачар, Раковица, Земун

Исправкe