» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Одлука о ребалансу буџета града Београда за 2010. годину

Акти Града
25

Одлука о измени Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта 25 Одлука о изменама и допунама Одлуке о Награди града Београда

Акти Града
27

Одлука о измени Одлуке о заштитнику грађана 27 Одлука о постављању скулптуре „Плод VI” у Земуну

Акти Града
27

Решење о проглашењу заштићеног подручја „Миљаковачка шума”

Акти Града
30

Решење о измени Решења о стављању под заштиту природног добра „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе”

Акти Града
30

Решење о престанку заштите заштићених природних добара „Стабло јапанске софоре”, „Два стабла гинка”, „Гвоздено дрво”, „Стабло сребрне смрче” и „Стабло јудиног дрвета”

Акти Града
30

Решење о престанку заштите заштићеног природног добра „ Кестен Јакшића на Сењаку”

Акти Града
31

Решење о престанку заштите заштићеног природног добра „Стабло европске црвене букве”

Акти Града
31

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Клиничко-болничког центра „Бежанијска коса” – Београд

Акти Града
31

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе „Прихватилиште за одрасла и стара лица” Београд

Акти Града
33

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном броју основних и средњих школа на територији града Београда

Акти Града