» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

Одлука о братимљењу града Београда, Република Србија и градске општине Љубљана, Република Словенија

Акти Града
1

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2010. годину

Акти градских општина Палилула
9

Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији Управе градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
12

Одлука о измени Одлуке о пружању правне помоћи

Акти градских општина Палилула
12

Одлука о установљењу награде „Полицајац месеца” и награде „Ватрогасац месеца”

Акти градских општина Палилула
13

Одлука о измени и допуни Одлуке о организовању Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар општине Палилула” која представља оснивачки акт

Акти градских општина Палилула
14

Решење о измени Решења о разрешењу и именовању Изборне комисије градске општине Палилула 14 Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
15

Одлука о додели награде општине Чукарица „Матија Бан” за 2010. годину

Акти градских општина Чукарица
15

Решење о разрешењу члана Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
15

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац о измени Ценовника основних комуналних производа и услуга са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Обреновац
16

Одлука о задуживању градске општине Сурчин за финансирање капиталних инвестиционих пројеката

Акти градских општина Сурчин
17

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова информисања

Акти градских општина Сурчин
17

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта

Акти градских општина Сурчин
17

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о утврђивању цена услуга смештаја са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
18

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању цена услуга са Одлуком

Акти градских општина Сурчин