» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

Одлука о буџету града Београда за 2011. годину

Акти Града
25

Одлука о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2011. години

Акти Града
29

Одлука о измени и допуни Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта

Акти Града
32

Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда

Акти Града
40

Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама

Акти Града
42

Одлука о измени Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине

Акти Града
42

Одлука о изменама и допуни Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти Града
43

Одлука о измени Одлуке о одређивању зона на територији града Београда

Акти Града
52

Одлука о измени и допуни Одлуке о условима у погледу висине објеката и удаљености од суседног објекта у поступку накнадног издавања грађевинске и употребне дозволе

Акти Града
52

Одлука о измени Одлуке о додатним облицима заштите трудница и породиља на територији града Београда

Акти Града
52

Одлука о изменама Одлуке о матичним подручјима града Београда

Акти Града
53

Решење о утврђивању престанка функције члану Градског већа града Београда

Акти Града
53

Ценовник услуга организационих јединица Градске управе града Београда

Акти Града
54

Решење о давању сагласности Саобраћајном предузећу „Ласта” на измене Ценовника о накнадама за превоз путника и пртљага возилима СП „Ласта” АД Београд, ПО „Ласта” и СП „Ластра” ДОО Лазаревац, на градским, приградским и локалним линијама дефинисаним „Ластиним тарифним системом” – ЛТС и на градским линијама дефинисаним применом „Интегрисаног тарифног система – ИТС” са Одлуком о измени Ценовника

Акти Града