» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Показатељ раста цена на мало у децембру 2010. године

Акти Града
1

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
1

Одлука о буџету градске општине Земун за 2011. годину

Акти градских општина Земун
12

Решење о измени и допуни Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Земун

Акти градских општина Земун
12

Одлука о буџету градске општине Палилула за 2011. годину

Акти градских општина Палилула
21

Одлука о потврђивању чланства градске општине Палилула у Сталној конференцији градова и општина – Савезу градова и општина Србије

Акти градских општина Палилула
22

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
22

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Јавног предузећа за управљање и коришћење Пословним простором „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
22

Одлука о ребалансу буџета градске општине Раковица за 2010. годину

Акти градских општина Раковица
25

Одлука о буџету градске општине Раковица за 2011. годину

Акти градских општина Раковица
31

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
32

Решење о измени и допуни Решења о оснивању сталних и повремених радних тела

Акти градских општина Раковица
32

Решење о измени и допуни Решења о оснивању Административно-мандатне комисије

Акти градских општина Раковица
32

Одлука о оснивању Фонда „Исидора Секулић”

Акти градских општина Савски венац
34

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
34

Одлука о буџету градске општине Стари град за 2011. годину

Акти градских општина Стари град
40

Решење о именовању Милене Рајковић за директора УК „Пароброд”

Акти градских општина Стари град
41

Закључак о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о начину и поступку давања у закуп пословног простора, спортских сала, тениских терена и базена Јавног предузећа СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”, са Одлуком

Акти градских општина Стари град
43

Закључак о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника Јавног предузећа Спортскорекреативно пословног центра „Милан Гале Мушкатировић”, са Одлуком

Акти градских општина Стари град
44

Одлука о ребалансу буџета градске општине Младеновац за 2010. годину

Акти градских општина Младеновац
50

Oдлука о буџету градске општине Младеновац за 2011. годину

Акти градских општина Младеновац
58

Одлука о изменама и допуни Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација и млађих селекција спортских клубова из буџета општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
58

Одлука о потврђивању чланства градске општине Младеновац у Сталној конференцији градова и општина – Савезу градова и општина Србије

Акти градских општина Младеновац
58

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Сурчин за 2010. годину

Акти градских општина Сурчин
65

Одлука о буџету градске општине Сурчин за 2011. годину

Акти градских општина Сурчин
71

Одлука о потврђивању чланства градске општине Сурчин у Сталној конференцији градова и општина – Савезу градова и општина Србије

Акти градских општина Сурчин
72

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
73

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање пољопривредних делатности и занатских услуга „Аграр – Сурчин” за 2011. годину

Акти градских општина Сурчин
73

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2011. годину

Акти градских општина Сурчин
73

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова из области туризма за 2011. годину

Акти градских општина Сурчин
73

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта за 2011. годину

Акти градских општина Сурчин
74

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуције гаса за 2011. годину

Акти градских општина Сурчин
74

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова информисања за 2011. годину

Акти градских општина Сурчин
74

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о утврђивању цена услуга превоза минибусом, са Одлуком

Акти градских општина Сурчин