» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о разрешењу чланице Већа градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
1

Одлука о потврђивању мандата одборнице Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
1

Решење о избору председнице Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
1

Одлука о буџету градске општине Врачар за 2011. годину

Акти градских општина Врачар
9

Одлука о организацији Управе градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
16

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о привременом утврђивању броја, подручја, назива, послова, средстава за рад и органа месних заједница на територији општине Врачар

Акти градских општина Врачар
16

Одлука о потврђивању чланства градске општине Врачар у Сталној конференцији градова и општина – Савезу градова и општина Србије

Акти градских општина Врачар
16

Одлука о престанку мандата одборника у Скупштини градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
17

Одлука о престанку мандата одборника у Скупштини градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
17

Решење о избору члана Већа градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
17

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
17

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
17

Одлука о петом допунском буџету градске општине Нови Београд за 2010. годину

Акти градских општина Нови Београд
21

Одлука о буџету градске општине Нови Београд за 2011. годину

Акти градских општина Нови Београд
27

Одлука о потврђивању чланства градске општине Нови Београд у Сталној конференцији градова и општина – Савезу градова и општина Србије

Акти градских општина Нови Београд
27

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину коришћења станова у државној својини на којима градска општина Нови Београд има право коришћења и располагања

Акти градских општина Нови Београд
28

Правилник о начину и поступку давања у закуп и одређивању закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
31

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
31

Одлука о буџету градске општине Чукарица за 2011. годину

Акти градских општина Чукарица
36

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
36

Решење о разрешењу члана Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
37

Решење о именовању члана Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
37

Решење о разрешењу члана Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
37

Решење о именовању члана Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
37

Одлука о додели јавних признања општине Барајево

Акти градских општина Барајево
38

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Барајево за 2010. годину

Акти градских општина Барајево
43

Одлука о буџету градске општине Барајево за 2011. годину

Акти градских општина Барајево
48

Одлука о потврђивању чланства општине Барајево у Сталној конференцији градова и општина – Савезу градова и општина Србије

Акти градских општина Барајево
48

Одлука о изменама и допунама Одлуке о унутрашњем уређењу Управе градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
49

Одлука о буџету градске општине Лазаревац за 2011. годину

Акти градских општина Лазаревац
58

Одлука о буџету градске општине Обреновац за 2011. годину

Акти градских општина Обреновац
64

Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
65

Решење о другој измени Решења о именовању Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
65

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац, са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
66

Решење о давању сагласности на Одлуку о зонирању и утврђивању висине закупнине за пословни простор којим управља Јавно предузеће „Пословни простор“ Обреновац, са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
67

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац о измени и допуни Ценовника осталих комуналних услуга, са Одлуком

Акти градских општина Обреновац