» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

Правилник о утврђивању критеријума за награђивање београдских спортских клубова за учешће и постигнуте успехе у европским лигама, европским клубовима и регионалним такмичењима

Акти Града
2

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
2

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
2

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
3

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
3

Одлука о трећој измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Вождовац за 2010. годину

Акти градских општина Вождовац
7

Одлука о буџету градске општине Вождовац за 2011. годину

Акти градских општина Вождовац
11

Решење о утврђивању престанка функције члана Већа градске општине Вождовац Ивана Бакића

Акти градских општина Вождовац
11

Решење о избору члана Већа градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
12

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
12

Решење о разрешењу директора Центра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
13

Решење о именовању директора Центра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
13

Решење о именовању директора Дома културе „Рипањ”

Акти градских општина Вождовац
13

Решење о именовању чланова Управног одбора Дома културе „Рипањ”

Акти градских општина Вождовац
13

Решење о именовању чланова Надзорног одбора Дома културе „Рипањ”

Акти градских општина Вождовац
13

Решење о измени и допуни Решења о разрешењу и избору савета месних заједница Бањица, Горњи Вождовац, Чиновничка колинија, Доњи Вождовац, Аутокоманда, Тешића купатило, Пашино брдо, Виногради, Шумице, Душановац, Милорад Медаковић, Сива стена, Браће Јерковић, Митрово брдо, Кумодраж, Кумодраж I, Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Рипањ и Медаковић III

Акти градских општина Вождовац
14

Одлука о буџету градске општине Звездара за 2011. годину

Акти градских општина Звездара
20

Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
21

Одлука о измени Одлуке о избору чланова Већа градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
21

Решење о измени Решења о избору председника Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
21

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
22

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” са Статутом

Акти градских општина Звездара
27

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” са Статутом

Акти градских општина Звездара
28

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Савски венац за 2010. годину

Акти градских општина Савски венац
37

Одлука о буџету градске општине Савски венац за 2011. годину

Акти градских општина Савски венац
45

Одлука о потврђивању чланства градске општине Савски венац у Сталној конференцији градова и општина – Савезу градова и општина Србије

Акти градских општина Савски венац
51

Одлука о буџету општине Гроцка за 2011. годину 45 Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
52

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка о повећању цена услуга са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Гроцка
56

Одлука о четвртој измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Сопот за 2010. годину

Акти градских општина Сопот
60

Одлука о буџету градске општине Сопот за 2011. годину

Акти градских општина Сопот