» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о радном времену угоститељских, занатских и трговинских објеката на територији града Београда

Акти Града
5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду

Акти Града
5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће

Акти Града
6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде

Акти Града
7

Одлука о изменама и допунама Одлуке о пијацама

Акти Града
7

Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина

Акти Града
8

Одлука о изменама Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда

Акти Града
8

Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању привремених објеката за обављање мењачких послова на јавним површинама

Акти Града
8

Одлука о потврђивању чланства града Београда у Сталној конференцији градова и општина – Савезу градова и општине Србије

Акти Града
9

Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”

Акти Града
11

Одлука о промени оснивачког акта Привредног друштва за одржавање мреже јавног осветљења „ЕДБ јавно осветљење” ДОО Београд и промени облика организовања у Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење”, Београд

Акти Града
14

Одлука о промени оснивачког акта Привредног друштва „Електроизградња” ДОО Београд

Акти Града
26

Измене и допуне Плана постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје градске општине Врачар

Акти Града
26

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”

Акти Града
27

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног предузећа „Хиподром Београд”

Акти Града
27

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”

Акти Града
29

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном броју основних и средњих школа на територији града Београда

Акти Града
29

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана за део градске општине Гроцка

Акти Града
30

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину просторног плана градске општине Барајево

Акти Града
32

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за раскрсницу „Криваја” – нови прилаз гробљу „Лазаревац 2”, градска општина Лазаревац

Акти Града
33

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за простор између улица Вука Караџића, Мије Алексића, Валандовске и комплекса ОШ „Кнез Лазар”, градска општина Лазаревац

Акти Града
34

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела насеља „Црне међе”, градска општина Лазаревац

Акти Града
35

Исправка Одлуке о измени и допуни Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта

Исправкe
35

Исправка Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда.

Исправкe