» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Решење о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Београда за 2011. годину са Програмом

Акти Града
6

Одлука о задужењу градске општине Звездара за финансирање капиталних инвестиционих расхода

Акти градских општина Звездара
7

Статут градске општине Нови Београд (пречишћен текст)

Акти градских општина Нови Београд
20

Одлука о организацији Управе градске општине Нови Београд (пречишћен текст)

Акти градских општина Нови Београд
26

Статут градске општине Стари град (пречишћен текст)

Акти градских општина Стари град
40

Одлука о организацији Управе градске општине Стари град (пречишћен текст)

Акти градских општина Стари град
47

Одлука о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Стари град (пречишћен текст)

Акти градских општина Стари град
49

Решење о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „МиланГале Мушкатировић” за 2011. годину

Акти градских општина Стари град
49

Решење о давању сагласности на Програм пословања и Финансијски план Установе културе градске општине „Стари град” за 2011. годину

Акти градских општина Стари град
50

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о измени и допуни Ценовника осталих комуналних услуга са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
50

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о утврђивању цене услуге чишћења димњака са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
51

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о утврђивању Ценовника за рибњак „Бечменска бара” са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
52

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о утврђивању цене за услуге изнајмљивања термина у фискултурној сали у Бољевцима са Одлуком

Акти градских општина Сурчин