» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Правилник о измени и допуни Правилника о испитивању погодности и класификацији такси возила

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на допуну Ценовника услуга Јавног преду зећа „Хиподром Београд” са Одлуком о допуни Ценовника

Акти Града
2

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела насеља Миријево, део макрограђевинског блока Б, градска општина Звездара

Акти Града
3

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела насеља Миријево, део макрограђевинских блокова „З” и „И”, градска општина Звездара

Акти Града
4

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације индустријске зоне Ушће, градска општина Обреновац

Акти Града
6

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације индустријске зоне Скела, градска општина Обреновац 5 Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу обилазнице, од пута за Пољопривредни комбинат „Младост” до петље на ауто-путу Е 763 у Мислођину, са мостом преко Колубаре, градска општина Обреновац

Акти Града
7

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода и приводне инфраструктуре у Младеновцу, градска општина Младеновац

Акти Града
9

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода и приводне инфраструктуре у Сопоту, градска општина Сопот

Акти Града
10

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода „Међуречје” са главним одводним колектором од насеља Барајево – центар, градска општина Барајево

Акти Града
11

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације дела улице Тошин бунар од Ивићеве улице до аутопута, градске општине Земун и Нови Београд

Акти Града
13

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж ауто-пута Београд–Ниш, јужно од наплатне рампеБубањ поток, градске општине Вождовац и Гроцка

Акти Града
14

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације за део подручја између улица Трговачке, Аце Јоксимовића, Макишке и Драге Спасић у Жаркову, градска општина Чукарица

Акти Града
15

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације комплекса станица за снабдевање горивом „Јаково 1” и „Јаково 2” на орјентационој стационажи km 573+000 ауто-пута Е-75 Београд–Ниш (деоницаДобановци – Бубањ поток”

Акти Града
16

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела насеља Батајница – насеље Шангај, градска општина Земун

Акти Града
17

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Генералног урбанистичког плана Београда

Акти Града
18

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Планова генералне регулације грађевинског подручја седишта јединица локалне самоуправе – град Београд

Акти Града
20

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације система зелених површина Београда

Акти Града
21

Одлука о сталним манифестацијама у области културе од значаја за градску општину Земун

Акти градских општина Земун
22

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Туристичке организације Земун

Акти градских општина Земун
22

Одлука о додели књижевне награде „Исидора Секулић

Акти градских општина Савски венац
23

Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2011. годину Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
23

Одлука о ребалансу буџета градске општине Лазаревац за 2011. годину

Акти градских општина Лазаревац
32

Одлука о задужењу градске општине Лазаревац за реализацију капиталних инвестиционих пројеката 31 Одлука о потврђивању чланства градске општине Лазаревац у Сталној конференцији градова и општина – Савезу градова и општина Србије

Акти градских општина Лазаревац
32

Одлука о приступању изради стратешког акционог плана градске општине Лазаревац за период 2011–2014. година

Акти градских општина Лазаревац
32

Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градскеопштине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
33

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналнихи других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању цене за услуге изнајмљивања термина у фискултурној сали у Бољевцима са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
34

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о утврђивању цене грађевинског песка и хумуса из лежишта „Јаковачка кумша” са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
35

Испрака Одлуке о изради плана детаљне регулације дела Зрењанинског пута од Панчевачког пута до саобраћајнице Северна тангента градска општина Палилула

Исправкe