» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације железничке станице Овча са индустријским колосеком, градска општина Палилула

Акти Града
2

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела привредне зоне између ауто-пута Београд–Загреб, регионалног пута Р-267 и железничке пругеБатајница–Ресник, градска општина Сурчин

Акти Града
3

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације станице за снабдевање горивом у улици Чарлија Чаплина, градска општина Палилула

Акти Града
5

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за примарне објекте Болечког канализационог система, градске општине Вождовац, Звездара и Гроцка

Акти Града
6

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације насеља Миљаковац III, градска општина Раковица

Акти Града
7

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за простор између улица: Булевар војводе Бојовића, Карађорђеве, Бранковог моста и реке Саве, градска општина Стари град

Акти Града
8

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације комплекса Ботаничке баште „Јевремовац”, градска општина Стари град

Акти Града
10

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део подручја Вишњице – Вишњички венац, градска општина Палилула

Акти Града
10

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја између улица Димитрија Туцовића, Ђурићеве, Светог Николе и трасе УМП-а, градска општина Звездара

Акти Града
11

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу спортско-рекреативног центра наприобаљу Дунава, градска општина Гроцка

Акти Града
12

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације просторно-културно-историјске целине Топчидер

Акти Града
13

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на оријентационој стационажи km 557+634 до km 560+212 инфраструктурног коридора ауто-пута Е-70 граница Хрватске – Београд (Добановци)

Акти Града
15

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације мултифункционалног спортско-културног садржајана подручју „Парка пријатељства” Ушће, градске општине Нови Београд и Земун

Акти Града
16

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између Булевара краља Александра, и улица Станислава Сремчевића и Тонета Томчиша, градска општина Звездара

Акти Града
17

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица: Тузланске, Расинске, XI крајишке дивизије, Мраковачке и Омладинског шеталишта, градска општина Раковица

Акти Града
18

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица: Кнеза Милоша, Дринске, Сарајевске и Дурмиторске, градска општина Савски венац

Акти Града
19

Показатељ раста потрошачких цена у фебруару 2011. године

Акти Града
19

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац о измени Одлуке о ценама пијачних услуга са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
19

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац о висини накнаде за уклањање возила специјалним возилом „паук” са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
20

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац о висини накнаде за паркирање на општим паркиралиштима на територији градске општине Лазаревац са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
21

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац о висини накнаде за паркирање на посебним паркиралиштима на територији градске општине Лазаревац са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
23

Одлука о ребалансу буџета градске општине Младеновац за 2011. годину

Акти градских општина Младеновац
29

Решење о измени Решења о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Младеновац

Акти градских општина Младеновац
30

Решење о изменама Решења, број 9-006-13/9/2007-І од 20. јуна 2007. године

Акти градских општина Младеновац
30

Пословник Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
45

Прва одлука о ребалансу буџета градске општине Обреновац за 2011. годину

Акти градских општина Обреновац
48

Одлука о потврђивању чланства градске општине Обреновац у Сталној конференцији градова и општина – Савезу градова и општина Србије

Акти градских општина Обреновац
48

Одлука о приступању изради стратегије одрживог руралног развоја на територији градске општине Обреновац за период од 2012 до 2022. године

Акти градских општина Обреновац