» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Београдске електране” на Одлуку о висини трошкова прикључка на систем даљинског грејања за 2011. годину са Одлуком

Акти Града
3

Решење о давњу сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дечјем културном центру „Београд”, из Београда, Таковска 8

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова у Историјском архиву Београда, из Београда, Палмира Тољатија 1

Акти Града
3

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације за део територије општине Раковица уз Улицу кнеза Вишеслава

Акти Града
4

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације блокова између улица: Мис Ирбијеве, Долењске, Др Велизара Косановића, Пљеваљске и Војислава Илића, градска општина Звездара

Акти Града
5

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна плана детаљне регулације за блок између улица Батутове, Булевара краља Александра, Милоша Зечевића и Радоја Домановића, градска општина Звездара

Акти Града
6

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације Привредног парка на локацији северно од ауто-пута Е 70, градска општина Сурчин

Акти Града
7

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације фекалног колектора од Раковица села (Булевар ослобођења) до постојећег колектора у Реснику и регулације Раковичког и Милошевог потока, градске општине Вождовац и Раковица

Акти Града
9

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације за изградњу магистрале III топловода од Термоелектране „Никола Тесла-А” донасеља Шљивице, градска општина Обреновац

Акти Града
10

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације центра насеља Миросаљци, градска општина Лазаревац – 10

Акти Града
11

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације за део саобраћајнице М 4 – М 22, градска општина Лазаревац – 11

Акти Града
12

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације за нови кумодрашки колектор, градска општина Вождовац – 12

Акти Града
13

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације за проширење гробља у насељеном месту Врбовно, градска општина Лазаревац

Акти Града
14

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације за улицу 1.300 каплара, градска општина Лазаревац

Акти Града
16

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације подручја између комплекса Правно-биротехничке школе„Димитрије Давидовић” и улица: Петра Кочића, Трогирске и Тошин бунар, градска општина Земун

Акти Града
17

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације простора између: Батајничког пута, стамбеног насеља и Комплекса специјалне намене 13. мај, реке Дунав и границе плана детаљне регулације привредне зоне Горњи Земун – зоне 3 и 4, градска општина Земун – 17

Акти Града
18

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације подручја северозападно од улица Земунске и Тошин бунар, градска општина Нови Београд

Акти Града
19

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације комплекса Клиничко-болничког центра између улица: Хероја Милана Тепића, Булевара мира, Љутице Богдана, Драгорске и Сокобањске, градска општина Савски венац

Акти Града
20

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације подручја између улица: Др Милутина Ивковића, Булевара ослобођења, Звечанске, Булевара мира, улице између Булевара мира и Булевара ослобођења, Хумске и Динарске, градска општина Савски венац

Акти Града
21

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације подручја између Спортског комплекса стадиона „Црвена звезда”, улица: Бањички венац, Вељка Лукића Курјака, Булевара ослобођења, раскрснице „Аутокоманда”, Др Милутина Ивковића и планираног продужетка Динарске улице, градска општина Савски венац

Акти Града
22

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације гасификације делова насеља Душановац, Браће Јерковић и Медаковић, градска општина Вождовац

Акти Града
23

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације подручја између улица: Кружни пут – Падина, Војислава Илића, Трогирска и Игњата Јоба, градска општина Вождовац

Акти Града
24

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације дела просторне целине североисточно од Батајничког пута, градска општина Земун

Акти Града
25

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације блока између улица: Средачке, Војводе Шупљикца, Чучук Станине и Булевара краља Александра, градска општина Звездара

Акти Града
26

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације Блока 20 просторне целине Сењак, градска општина Савски венац

Акти Града
27

Решење о разрешењу председника Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
27

Решење о избору председника Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
27

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2011. годину

Акти градских општина Палилула
35

Одлука о усвајању Локалног еколошког акционог плана градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
35

Решење о измени Решења о образовању Савета за привредна питања, буџет и финансије Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
35

Решење о давању сагласности на Статут Установе културе „Палилула” са Статутом

Акти градских општина Палилула