» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о буџету града Београда за 2004. годину

Акти Града
15

Одлука о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2004. години

Акти Града
19

Одлука о изменама и допунама Одлуке о привременим правилима и условима за издавање одобрења за изградњу и употребну дозволу за објекте изграђене, односно реконструисане без грађевинске дозволе до 13. маја 2003. године

Акти Града
20

Програм уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта и финансијски план за 2004. годину

Акти Града
45

Решење о промени назива улица на територији градских општина: Земун, Звездара, Врачар, Палилула, Савски венац, Раковица и Чукарица

Акти Града
47

Одлука о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Вождовац и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Вождовац
49

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Хуманитарног фонда „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
49

Решење о разрешењу дужности члана Изврш ног одбора СО Вождовац

Акти градских општина Вождовац
49

Решење о избору члана Извршног одбора СО Вождовац

Акти градских општина Вождовац
49

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Земун за 2003. годину

Акти градских општина Земун
51

Одлука о завршном рачуну буџета општине Земун за 2003. годину

Акти градских општина Земун
53

Решење о давању сагласноти на Извештај о пословању ЈП „Пословни простор Земун” за 2003. годину

Акти градских општина Земун
53

Решење о разрешењу и именовању Изборне комисије општине Земун

Акти градских општина Земун
54

Решење о разрешењу вршиоца дужности главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
54

Решење о именовању главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
54

Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца општине Земун

Акти градских општина Земун
54

Решење о именовању заменика јавног правобраниоца општине Земун

Акти градских општина Земун
54

Решење о именовању заменика јавног правобраниоца општине Земун

Акти градских општина Земун
55

Решење о разрешењу председника и члана Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
55

Решење о именовању председника и члана Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
55

Решење о именовању директора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
55

Решење о разрешењу члана Управног одбора Јавног предузећа Спортски и пословни центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
55

Решење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа Спортски и пословни центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
56

Решење о измени Решења о давању сагласности на цене комуналних услуга за испоруку воде, грејања и изношење смећа ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
56

Измене и допуне Плана за постављање привремених објеката на јавним површинама у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
56

Мере заштите социјално угрожених домаћинстава у области коришћења комуналних услуга

Акти градских општина Лазаревац
56

Конкурс за расподелу станова солидарности у стамбено-пословној згради у ул. Николе Вујачића бр. 26 у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
57

Одлука о измени Одлуке о општинској управи градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
58

Одлука о допуни Одлуке о грађевинском земљиш ту

Акти градских општина Сопот