» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
4

Решење о давању сагласности ЈКП „Погребне услуге” на Ценовник основних услуга са Ценовником 1 Решење о давању сагласности ЈКП „Погребне услуге” на Ценовник осталих услуга са Ценовником 3 Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Спортско-рекреативног центра „Очага”, градска општина Лазаревац

Акти Града
5

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја између улица Браће Јерковић, Кружни пут, Кумодрашке и Дарвинове, градска општина Вождовац

Акти Града
6

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације саобраћајнице Нова Дунавска од Панчевачког моста до пута за Аду Хују, градска општина Палилула

Акти Града
7

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за регулисање водотока реке Шушњарице, градска општина Лазаревац

Акти Града
8

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за регулисање водотока Стубичке реке, градска општина Лазаревац

Акти Града
9

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела привредно-пословне зоне (Радна зона II) у Лазаревцу, градска општина Лазаревац

Акти Града
10

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац, блок између улица: Краља Петра I, Косанчићев венац и Кнеза Симе Марковића, градска општина Стари град

Акти Града
11

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације привредног парка на локацији северно од петље „Аеродром” на ауто-путу М1 Загреб – Београд,градска општина Сурчин

Акти Града
12

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје Привредне зоне „Ауто-пут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину

Акти Града
13

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације пијаце „Скадарлија”, градска општина Стари град

Акти Града
14

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна Плана генералне регулације дела насеља Лазаревац, градска општина Лазаревац

Акти Града
17

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације за насеље Угриновци, градска општина Земун 15 Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела насеља Велики Црљени за комплекс „DEVIX” – Тамнавска окретница, градска општина Лазаревац 16 Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на локацији уз реку Колубару, градска општина Обреновац

Акти Града
19

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела Вишњичке бање између улица: Сланачки пут и Дрварске чесме, градска општина Палилула 19 Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације дела блока 51–I фаза,

Акти Града
21

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
22

Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Вождовац и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Вождовац
22

Одлука о укидању Туристичке организације Вождовца

Акти градских општина Вождовац
23

Решење о утврђивању престанка функције члана Већа градске општине Вождовац мр Милована Трифуновића

Акти градских општина Вождовац
23

Решење о избору члана Већа градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
23

Решење о измени Решења о образовању Савета за пољопривреду

Акти градских општина Вождовац
23

Решење о измени Решења о образовању Савета за енергетику, саобраћај и телекомуникације

Акти градских општина Вождовац
24

Решење о измени Решења о образовању Комисије за урбанизам и комунално-стамбене делатности 23Решење о престанку дужности заменика директора Јавног предузећа „Пословни простор Вождовац” због поднете оставке

Акти градских општина Вождовац
24

Решење о именовању заменика директора Јавног предузећа „Пословни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
24

Решење о измени Решења о разрешењу и избору савета месних заједница Бањица, Горњи Вождовац, Чиновничка колонија, Доњи Вождовац, Аутокоманда, Тешића купатило, Пашино брдо, Виногради, Шумице, Душановац, Милорад Медаковић, Сива стена, Браће Јерковић Митрово брдо, Кумодраж, Кумодраж I, Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Рипањ и Медаковић III

Акти градских општина Вождовац
24

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКСП „Гроцка” о утврђивању цена услуга превоза преко Дунава са Одлуком

Акти градских општина Гроцка
25

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКСП „Гроцка” о повећању цена комуналних услуга са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Гроцка
26

Одлука о задуживању градске општине Сурчин за финансирање капиталних инвестиционих пројеката

Акти градских општина Сурчин
27

Правилник о техничким условима и поступку за уградњу индивидуалних водомера

Акти јавних комуналних предузећа