» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Београдски водовод и канализација” на Одлуку о цени воде и одвођењу отпадних вода са Одлуком

Акти Града
1

Правилник о службеним легитимацијама инспектора запослених у Градској управи града Београда

Акти Града
5

Закључак

Акти градских општина Вождовац
5

Закључак

Акти градских општина Вождовац
5

Одлука о престанку мандата одборника у Скупштини градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
6

Одлука о потврђивању мандата одборница и одборника у Скупштини градске општине Врачар 5 Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
7

Одлука о допуни Одлуке о одређивању критеријума за доделу пословног простора чији је корисник општина Врачар

Акти градских општина Врачар
7

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Врачар

Акти градских општина Врачар
7

Решење о разрешењу чланова и чланице сталних радних тела Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
8

Решење о избору чланица и члана сталних радних тела Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
8

Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”, Београд

Акти градских општина Врачар
8

Решење о разрешењу члана Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”, Београд

Акти градских општина Врачар
8

Решење о констатовању престанка функције заменика председника Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
9

Решење о именовању заменика председника Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”, Београд

Акти градских општина Врачар
9

Решење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор” Врачар”, Београд

Акти градских општина Врачар
9

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”, Београд

Акти градских општина Врачар
9

Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”, Београд

Акти градских општина Врачар
10

Решење о разрешењу председника Управног одбора установе Рекреативно-образовни центар „Врачар”, Београд

Акти градских општина Врачар
10

Решење о разрешењу члана Управног одбора установе Рекреативно-образовни центар „Врачар”,Београд

Акти градских општина Врачар
10

Решење о разрешењу члана Управног одбора установе Рекреативно-образовни центар „Врачар”, Београд

Акти градских општина Врачар
10

Решење о именовању председника Управног одбора установе Рекреативно-образовни центар „Врачар”, Београд

Акти градских општина Врачар
11

Решење о именовању члана Надзорног одбора установе Рекреативно-образовни центар „Врачар”,Београд

Акти градских општина Врачар
11

Решење о именовању члана Надзорног одбора установе Рекреативно-образовни центар „Врачар”,Београд

Акти градских општина Врачар
11

Решење о именовању председника Надзорног одбора установе Рекреативно-образовни центар„Врачар”, Београд

Акти градских општина Врачар
11

Решење о разрешењу члана Управног одбора Центра за физичку културу „Врачар

Акти градских општина Врачар
12

Решење о именовању члана Управног одбора Центра за физичку културу „Врачар

Акти градских општина Врачар
12

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
12

Измене Локалног акционог плана запошљавања градске општине Нови Београд за 2011. годину

Акти градских општина Нови Београд
12

Решење о допуни Решења о именовању чланова Управног одбора Новобеоградске културне мреже

Акти градских општина Нови Београд
12

Решење о допуни Решења о именовању чланова Надзорног одбора Новобеоградске културне мреже

Акти градских општина Нови Београд
13

Решење о давању сагласности ЈП „Пословни простор” општина Нови Београд на Одлуку о утврђивању закупнине

Акти градских општина Нови Београд
13

Одлука о ребалансу буџета градске општине Раковица за 2011. годину

Акти градских општина Раковица
16

Одлука о давању овлашћења Већу градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
16

Одлука о измени и допуни Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
16

Решење о измени и допуни Решења о именовању члана Управног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
16

Пословник Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
26

Одлука о потврђивању чланства градске општине Стари град у Сталној конференцији градова и општина – Савезу градова и општина Србије

Акти градских општина Стари град
27

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину и поступку давања у закуп и одређивања закупнине и основама уређења закуподавног односа за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник градска општина Стари град

Акти градских општина Стари град
27

Решење о престанку функције члана Управног одбора и именовању члана Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор општине Стари град” из реда запослених

Акти градских општина Стари град
27

Одлука о потврђивању чланства ГО Чукарица у Сталној конференцији градова и општина – савезу градова и општина Србије

Акти градских општина Чукарица
28

Одлука о измени и допуни Одлуке о правима и обавезама корисника превоза у возилима јавног градског превоза на свим линијама у интегрисаном тарифном систему на подручју града Београда

Акти јавних комуналних предузећа
28

Правилник о условима и поступку одобравања закупцу да сопственим средствима изведе грађевинске и грађевинско-занатске радове

Акти јавних комуналних предузећа
30

Колективни уговор код послодавца Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”

Колективни уговори
42

Измене и допуне Колективног уговра код послодавца Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Колективни уговори