» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Одлука о комуналном реду

Акти Града
14

Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Београда

Акти Града
18

Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању пловних објеката на делу обале и воденог простора на територији града Београда

Акти Града
19

Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду

Акти Града
20

Одлука о измени Одлуке о условима и начину постављања тезги и других покретних привремених објеката

Акти Града
20

Одлука о допуни Одлуке о локалним административним таксама

Акти Града
20

Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда

Акти Града
21

Одлука о измени и допуни Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти Града
21

Одлука о измени и допуни Одлуке о правима у социјалној заштити Београда

Акти Града
22

Одлука о измени и допуни Одлуке о задужењу града Београда (о прихватању обавезе отплате дуга) у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије, а по пројектима које је кандидовао град Београд

Акти Града
23

Одлука о подизању спомен-обележја СтевануРаичковићу

Акти Града
23

Одлука о подизању спомен обележја Лази Костићу

Акти Града
23

Одлука о подизању спомен обележја Милутину Миланковићу

Акти Града
24

Одлука о промени оснивачког акта Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда

Акти Града
25

План места за постављање пловила на делу обале и водног простора на територији града Београда (I фаза)

Акти Града
36

План постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје градске општине Младеновац

Акти Града
37

План постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје градске општине Стари град

Акти Града
39

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје градске општине Звездара

Акти Града
42

Решење о избору члана Градског већа града Београда

Акти Града
42

Решење о утврђивању престанка функције члану Градског већа града Београда

Акти Града
42

Решење о избору члана Градског већа града Београда

Акти Града
43

Решење о промени назива улица на територији градских општина Вождовац, Палилула и Савски венац

Акти Града
43

Решење о додели назива улица на територији градске општине Нови Београд

Акти Града
45

Решење о измени оснивачког акта Туристичке организације Београда

Акти Града
45

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Туристичке организације Београда

Акти Града
45

Решење о давању сагласности на Статут Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда 45 Решење о именовању Организационог одбора сталне манифестације у области спорта од значаја за град Београд – Маратон

Акти Града
46

Решење о именовању Извршног одбора сталне манифестације у области спорта од значаја за град Београд – Маратон

Акти Града
46

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Завода за заштиту споменика културе града Београда, из Београда, Калемегдан 14

Акти Града
46

Показатељ раста потрошачких цена у марту 2011. године

Акти Града