» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о измени Решења о распореду радног времена у Градској управи града Београда

Акти Града
1

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела Зрењанинског пута од Панчевачког пута до саобраћајнице Северна тангента, градска општина Палилула

Акти Града
3

Решење о утврђивању престанка мандата

Акти градских општина Барајево
3

Решење о потврђивању мандата одборницима у Скупштини општине Барајево

Акти градских општина Барајево
3

Решење о измени Решења о изобру чланова радних тела Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
3

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
4

Решење о разрешењу директора Дирекције за развој и изградњу општине Барајево

Акти градских општина Барајево
4

Решење о именовању директора Дирекције за развој и изградњу општине Барајево

Акти градских општина Барајево
5

Решење о давању сагласности на одлуке о ценама комуналних услуга ЈКП „10. октобар” Барајево са одлукама

Акти градских општина Барајево
6

Решење о оснивању Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима

Акти градских општина Барајево
6

Одлука о ребалансу буџета општине Гроцка за 2011. годину

Акти градских општина Гроцка
12

Одлука о допуни Одлуке о поверавању послова одржавања основних школа и дечијих вртића на територији градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
12

Одлука о упису неновчаног капитала ЈКСП „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
12

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКСП „Гроцка” о утврђивању цена услуга превоза преко Дунава са Одлуком

Акти градских општина Гроцка
13

Решење о давању сагласности на Одлуку о цени услуга грејања које пружа ЈП „Топлификација” Лазаревац са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
14

Решење о давању сагалсности на Одлуку о цени коштања одржавања кућних грејних инсталација прикључених на систем даљинског грејања Лазаревца са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
15

Решење о оснивању Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима

Акти градских општина Лазаревац
16

Друга одлука о ребалансу буџета градске општине Oбреновац за 2011. годину

Акти градских општина Обреновац
18

Одлука о другој измени и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и радних тела Скупштине и других органа градске општине и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
19

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању цене грађевинског песка и хумуса из лежишта „Јаковачка кумша” са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
20

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о утврђивању Ценовника за рибњак „Бечменска бара” са Одлуком

Акти градских општина Сурчин