» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Решење о економској цени по којој се ауто-таксипревоз путника мора обављати на територији града Београда

Акти Града
3

Одлука о престанку мандата одборнице у Скупштини градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Одлука о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Врачар

Акти градских општина Врачар
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
4

Решење о именовању Изборне комисије градске општине Врачар у сталном саставу

Акти градских општина Врачар
5

Решење о именовању заменика директора установе Рекреативно-образовни центар „Врачар”, Београд

Акти градских општина Врачар
5

Пословник Скупштине градске општине Врачар (пречишћен текст)

Акти градских општина Врачар
17

Одлука о престанку мандата одборнику у Скупштини градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
17

Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
17

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета градске општине Чукарица за 2010. годину

Акти градских општина Чукарица
23

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
24

План управљања отпадом за градску општину Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
82

Решење о престанку дужности члана Савета за борбу против корупције Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
82

Решење о престанку дужности члана Савета за борбу против корупције Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
83

Решење о престанку дужности члана Савета за борбу против корупције Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
83

Решење о утврђивању назива улице у Месној заједници „Жупањац”

Акти градских општина Лазаревац
84

Решење о разрешењу заменика председника Управног одбора Јавног предузећа „Дирекција Лазаревац” 83 Решење о именовању заменика председника Управног одбора Јавног предузећа „Дирекција Лазаревац” 83 Решење о давању сагласности на Прва привремена правила о раду дистрибутивног система даљинског грејања Лазаревца са Првим привременим правилима

Акти градских општина Лазаревац
95

Споразум о продужењу рока важења Колективног уговора за предшколске установе града Београда

Колективни уговори