» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Одлука о успостављању сарадње између града Београда и града Дизелдорфа, СР Немачка

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на измене и допуне Ценовника услуга ЈКП „Паркинг сервис” за паркирање возила у вишеетажним паркинг просторима, у подземном паркинг простору „Вуков споменик”, у бокс гаражама, на посебним, повременим, сезонским, општим и паркиралиштима по уговору

Акти Града
1

Показатељ раста цена на мало у марту 2004. године

Акти Града
2

Одлука о буџету општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
4

Одлука о измени и допуни Одлуке о Општинској управи општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
5

Одлука о завршном рачуну буџета општине Звездара за 2003. годину

Акти градских општина Звездара
8

Одлука о буџету општине Звездара за 2004. годину

Акти градских општина Звездара
12

Решење о именовању чланова Управног одбора Предузећа за физичку културу Спортски центар „Звездара”

Акти градских општина Звездара
12

Одлука о буџету општине Земун за 2004. годину – 252

Акти градских општина Земун
14

Одлука о буџету општине Палилула за 2004. годину

Акти градских општина Палилула
20

Решење и именовању Слободанке Тлачинац за заменика јавног правобраниоца општине Палилула

Акти градских општина Палилула
20

Решење о именовању Чедомира Унковића за заменика директора ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
20

Одлука о буџету општине Савски венац за 2004. годину

Акти градских општина Савски венац
27

Одлука о делимичном стављању ван снаге одлука Скупштине општине Савски венац које се односе на надзиђивање, претварање и припајање заједнич ких просторија суседним становима на територији општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
28

Одлука о буџету општине Стари град за 2004. годину

Акти градских општина Стари град
32

Решење о именовању Општинске изборне комисије за избор одборника за Скупштину општине Стари град и секретара Општинске изборне комисије

Акти градских општина Стари град
32

Одлука о буџету општине Лазаревац за 2004. годину

Акти градских општина Лазаревац
40

Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању делова урбанистичких планова који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова

Акти градских општина Лазаревац
41

Правилник о измени и допуни Правилника о привременим правилима грађења у општини Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
42

Решење о давању сагласности на цене погребних, пијачних и осталих комуналних услуга ЈПКП „Лазаревац”

Акти градских општина Лазаревац
44

Одлука о буџету општине Младеновац за 2004. годину

Акти градских општина Младеновац
47

Одлука о изменама Одлуке о јавним признањима општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
47

Одлука о изменама и допунама Одлуке о пословном простору општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
48

Одлука о изменама и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште, стамбене услуге, урбанизам и изградњу Младеновца

Акти градских општина Младеновац
48

Одлука о оснивању Јавног предузећа за информисање „Младеновац”, Младеновац

Акти градских општина Младеновац
50

Решење о давању сагласности на измене и допуне Статута ЈКП „Пијаце Младеновац”

Акти градских општина Младеновац
50

Одлука о Општинској управи општине Младеновац (пречишћен текст)

Акти градских општина Младеновац
54

Одлука о буџету општине Обреновац за 2004. годину

Акти градских општина Обреновац
60

Одлука о измени и допуни Одлуке о општинској управи општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
60

Одлука о измени и допуни Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта

Акти градских општина Обреновац
61

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор који користи општина Обреновац

Акти градских општина Обреновац
61

Одлука о буџету општине Сопот за 2004. годину

Акти градских општина Сопот