» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти Града
3

Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању

Акти Града
4

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја на углу улица Кумодрашке и Душана Јовановића, градска општина Вождовац

Акти Града
5

Одлука о изради плана детаљне регулације дела привредне зоне уз пут Београд–Панчево, градска општина Палилула

Акти Града
7

Одлука о изради плана детаљне регулације дела привредне зоне уз Батајнички пут, градска општина Земун 6 Одлука о задужењу града Београда за финансирање капиталних инвестиционих расхода

Акти Града
7

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје градске општине Нови Београд

Акти Града
13

Решење о разрешењу члана и два заменика члана Градске изборне комисије

Акти Града
13

Решење о именовању два члана и заменика члана Градске изборне комисије

Акти Града
14

Решење о именовању члана и два заменика члана Градске изборне комисије

Акти Града
14

Решење о додели назива Плато Милана Младеновића на територији градске општине Стари град 14 Решење о додели назива Улица Драгана Манцеа на територији градске општине Савски венац

Акти Града
14

Решење о измени Решења Скупштине града Београда о именовању Извршног одбора Сталне манифестације у области спорта од значаја за град Београд – Маратон

Акти Града
14

Решење о давању сагласности Јавном предузећу „Градско стамбено” на Одлуку о висини накнаде за одржавање хигијене (редовно чишћење и прање) са Одлуком

Акти Града
15

Решење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за одржавање стамбених зграда ЈП „Градско стамбено” са Одлуком

Акти Града
15

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Градска чистоћа” на Одлуку о цени услуга изношења смећа са Одлуком

Акти Града
16

Показатељ раста потрошачких цена у мају 2011. године

Акти Града