» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Палилула за 2010. годину

Акти градских општина Палилула
12

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о оснивању Локалног савета за запошљавање Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
12

Решење о утврђивању престанка дужности директора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
13

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар” општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
13

Решење о утврђивању престанка дужности директора Установа културе „Палилула“

Акти градских општина Палилула
13

Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе „Палилула“

Акти градских општина Палилула
13

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Палилула
13

Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Палилула
14

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Раковица за 2010. годину

Акти градских општина Раковица
25

Одлука о стратешком партнерству за гасификацију насеља на територији градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
25

Одлука о давању овлашћења Већу градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
25

Решење о измени и допуни Решења о именовању Општинске изборне комисије

Акти градских општина Раковица
25

Решење о престанку функције председника Скупштине градске општине Стари град због поднете оставке

Акти градских општина Стари град
26

Решење о избору председника Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
26

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Стари град за 2010. годину

Акти градских општина Стари град
34

Одлука о ребалансу буџета градске општине Стари град за 2011. годину

Акти градских општина Стари град
40

Решење о престанку функције члана Управног одбора ЈП „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
41

Решење о именовању чланова Управног одбора ЈП „Милан Гале Мушкатировић” из реда оснивача 40 Закључак о давању сагласности на Ценовник услуга брода „Београд 25” са Одлуком о усвајању Ценовника

Акти градских општина Стари град
41

Одлука о завршном рачуну буџета општине Барајево за 2010. годину

Акти градских општина Барајево
49

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Барајево за 2011. годину

Акти градских општина Барајево
55

Одлука о додели јавних признања општине Барајево

Акти градских општина Барајево
55

Решење о разрешењу и именовању Општинске изборне комисије

Акти градских општина Барајево
56

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова управних одбора и надзорних одбора ЈКП „10. октобар” Барајево, Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу општине Барајево, ЈП за информисање и културу Барајево и Центар за културу Барајево

Акти градских општина Барајево
56

Решење о именовању директора ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
56

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Младеновац за 2010. годину

Акти градских општина Младеновац
62

Одлука о радном времену угоститељских, занатских и трговинских објеката на територији градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
65

Решење о разрешењу члана и заменика члана Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Младеновац
65

Решење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Младеновац