» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Одлука о измени и допунама Одлуке о мрежи основних школа у Београду

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборнице Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Врачар за 2010. годину

Акти градских општина Врачар
28

Одлука о ребалансу буџета градске општине Врачар за 2011. годину

Акти градских општина Врачар
34

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Врачар и платама изабараних и именованих лица

Акти градских општина Врачар
34

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Звездара и Општинској управи

Акти градских општина Звездара
34

Решење о допуни Решења о образовању Комисије за решавање стамбених потреба и новчаног давања у једнократном износу борцима, војним инвалидима и породицама палих бораца

Акти градских општина Звездара
35

Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
35

Одлука о завршном рачуну буџета општине Гроцка за 2010. годину

Акти градских општина Гроцка
49

Решење о избору члана Општинског већа градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
49

Решење о одређивању назива улице на територији градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
50

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКСП „Гроцка” о измени Ценовника пијачних услуга са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Гроцка
51

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Гроцка
55

Одлука о оснивању Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац (пречишћен текст)

Акти градских општина Лазаревац
58

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца о измени и допуни Ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Обреновац
63

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о измени Ценовника осталих комуналних услуга са Одлуком

Акти градских општина Обреновац