» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Правилник о измени Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Градској управи

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на ценовник услуга Јавног предузећа „Ада Циганлија”

Акти Града
3

Социјални програм за запослене у установама културе чији је оснивач град Београд, у процесу реструктурирања и организационих промена установа

Акти Града
5

Одлука о правима у социјалној заштити Београда (пречишћен текст)

Акти Града
8

Решење о именовању два члана Управног одбора Предузећа „Центар за развој локалне економије Новог Београда” ДОО

Акти градских општина Нови Београд
8

Решење о именовању два члана Надзорног одбора Предузећа „Центар за развој локалне економије Новог Београда” ДОО

Акти градских општина Нови Београд
8

Одлука о буџету општине Барајево за 2004. годину

Акти градских општина Барајево
13

Одлука о примени градске Одлуке о одржавању чистоће

Акти градских општина Барајево
13

Одлука о измени и допуни Привремених правила грађења у општини Барајево

Акти градских општина Барајево
14

Измена Плана постављања привремених објеката на јавним површинама општине Барајево

Акти градских општина Барајево
14

Закључак о потписивању појединачног колективног уговора ЈП за информисање и културу Барајево

Акти градских општина Барајево
14

Одлука о изменама и допунама Одлуке о привременим правилима грађења на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
15

Одлука о изменама и допунама Одлуке о критеријумима утврђивања закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти градских општина Гроцка
15

Одлука о престанку статуса локалног пута

Акти градских општина Гроцка
15

Одлука о одређивању јавног грађевинског земљиш та на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
21

Решење о утврђивању цена у делатности производње и дистрибуције воде у месној заједници Заклопача

Акти градских општина Гроцка
21

Одлука о престанку важења Одлуке Скупштине општине Младеновац број 9-006-1-2/10/2003-И од 25. фебруара 2003. године

Акти градских општина Младеновац
22

Одлука о престанку важења Одлуке Скупштине општине Младеновац број 9-006-1-8/6/2002-И од 11. октобра 2002. године

Акти градских општина Младеновац
22

Одлука о престанку важења Одлуке Скупштине општине Младеновац број 9-006-1-3/10/2003-И од 26. марта 2003. године

Акти градских општина Младеновац
22

Одлука о престанку важења Одлуке Скупштине општине Младеновац број 9-006-1-9/4/2002-И од 6. децембра 2002. године

Акти градских општина Младеновац
22

Одлука о престанку важења Одлуке Скупштине општине Младеновац број 9-006-1-3/12/2003-И од 26. марта 2003. године

Акти градских општина Младеновац
22

Одлука о престанку важења Одлуке Скупштине општине Младеновац број 9-006-1-9/6/2002-И од 6. децембра 2002. године

Акти градских општина Младеновац
23

Одлука о престанку важења Одлуке Скупштине општине Младеновац број 9-006-1-4/6/2003-И од 23. априла 2003. године

Акти градских општина Младеновац
23

Одлука о престанку важења Одлуке Скупштине општине Младеновац број 9-006-1-3/11/2003-И од 26. марта 2003. године

Акти градских општина Младеновац
23

Одлука о престанку важења Одлуке Скупштине општине Младеновац број 9-006-1-2/5/2003-И од 25. фебруара 2003. године

Акти градских општина Младеновац
23

Одлука о расписивању конкурса за расподелу кредита у износу од 10.000.000 динара

Акти градских општина Обреновац