» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о обезбеђивању уџбеника основним школама на територији града Београда

Акти Града
2

Одлука о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка ученика на рекреативној настави и трошкова екскурзије

Акти Града
3

Одлука о оснивању Основне школе „Драган Лукић” Нови Београд, у насељу Бежанијска коса

Акти Града
4

Одлука о оснивању Предшколске установе „Сурчин”, Сурчин

Акти Града
5

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Привредног друштва „Електроизградња” д.о.о. Београд

Акти Града
5

Решење о проглашењу заштићеног подручја „Арборетум Шумарског факултета”

Акти Града
8

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”

Акти Града
8

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавног комуналног предузећа „Инфостан”

Акти Града
8

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица: Краљице Марије, Владетине, Кнез Данилове и Иванковачке, градска општина Палилула

Акти Града
9

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица: Радоја Дакића, Жарка Миладиновића и Милоша Бандића, градска општина Земун

Акти Града
11

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за подручје између: саобраћајнице Т6, Угриновачке и Барањске улице, градска општина Земун 10 Решење о неприступању Изради стратешке процене утицаја на животну измена и допуна Плана детаљне регуалације за саобраћајни потез унутрашњи магистрални полупрстен (УМП) од саобраћајнице Т-6 до Панчевачког моста, деоница од ул. Тошинбунар до чвора „Аутокоманда”, градске општине Нови Београд, Чукарица и Савски венац

Акти Града
12

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну Плана генералне регулације за објекте ТЕ „Колубара” у Великим Црљенима, градска општина Лазаревац

Акти Града
13

Одлука о измени и допуни Одлуке о Јавном правобранилаштву општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
13

Решење о измени Решења о разрешењу и избору савета месних заједница Бањица, Горњи Вождовац, Чиновничка колонија, Доњи Вождовац, Аутокоманда, Тешића купатило, Пашино брдо, Виногради, Шумице, Душановац, Милорад Медаковић, Сива стена, Браће Јерковић, Митрово брдо, Кумодраж, Кумодраж I, Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Рипањ и Медаковић III

Акти градских општина Вождовац
14

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Чукарица за 2011. годину

Акти градских општина Чукарица
19

Решење о разрешењу председника Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица – јп”

Акти градских општина Чукарица
19

Решење о именовању председника Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица – ј.п.”

Акти градских општина Чукарица
20

Одлука о додели награда градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
20

Закључак о измени Закључка о увођењу Интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац