» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Решење о давању сагласности Предузећу за одржавање димоводних и ложишних уређаја „Димничар” на Одлуку о ценама димничарских услуга за домаћинства у систему обједињене наплате са Одлуком

Акти Града
1

Показатељ раста потрошачких цена у јуну 2011. године

Акти Града
2

Одлука о Управи градске општине Вождовац (пречишћен текст)

Акти градских општина Вождовац
8

Одлука о ребалансу буџета градске општине Звездара за 2011. годину

Акти градских општина Звездара
13

Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета градске општине Звездара за период јануар–јун 2011. године

Акти градских општина Звездара
18

Одлука о другом ребалансу буџета градске општине Нови Београд за 2011. годину

Акти градских општина Нови Београд
20

Одлука о ребалансу буџета градске општине Стари град за 2011. годину

Акти градских општина Стари град
27

Закључак о давању сагласности на одлуке о измени и допуни одлука о ценовницима Јавног предузећа СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“

Акти градских општина Стари град
27

Одлука о ребалансу буџета општине Гроцка за 2011. годину

Акти градских општина Гроцка
31

Одлука о измени и допуни Одлуке о упису неновчаног капитала ЈКСП „Гроцка“

Акти градских општина Гроцка
33

Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа – Дирекција за изградњу општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
33

Одлука о изменама и допунама Одлуке о припајању Јавног предузећа за стамбене услуге општине Гроцка Јавном комуналном предузећу „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
34

Одлука о изменама и допунама Одлуке о издвајању организационе јединице „Водовод и канализација” из састава Јавног комуналног стамбеног предузећа „Гроцка” и оснивању посебног Јавног предузећа „Водовод и канализација” Гроцка

Акти градских општина Гроцка
34

Четврта одлука о ребалансу буџета градске општине Обреновац за 2011. годину

Акти градских општина Обреновац
37

Одлука о измени и допуни Одлуке о уређивању начина, критеријума и поступка доделе у закуп пословног простора којим управља и који одржава Јавно предузеће „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
38

Решење о четвртој измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско – културни центар „Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
38

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о измени Ценовника основних комуналних производа и услуга са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Обреновац
39

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Сурчин за 2011. годину

Акти градских општина Сурчин
44

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа „Аграр – Сурчин“

Акти градских општина Сурчин