» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
0

Одлука о проширењу делатности Јавног предузећ а за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
1

Правилник о измени Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Градској управи

Акти Града
1

Закључак о прихватању информације у вези са Одлуком о накнади димничарских услуга Предузећа за одржавање димоводних и ложишних уређаја „Димничар” из Београда

Акти Града
1

Закључак о прихватању информације ЈП за стамбене услуге о висини накнаде за коришћење гаража и гаражних места и боксова

Акти Града
2

Закључак о прихватању Информације Јавног предузећа за стамбене услуге у вези са Одлуком о накнади одржавања стамбених зграда

Акти Града
2

Измене и допуне Појединачног колективног уговора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис 330

Акти Града
5

Показатељ раста цена на мало у априлу 2004. године 333

Акти Града
5

Решење о утврђивању цена делатности изношења смећа у месној заједници Калуђерица

Акти градских општина Гроцка
5

Решење о утврђивању престанка мандата секретару Скупштине општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
5

Решење о постављењу вршиоца дужности секретара Скупштине општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
6

Решење о разрешењу и именовању секретара Општинске изборне комисије

Акти градских општина Младеновац
6

Решење о разрешењу и именовању заменика секретара Општинске изборне комисије

Акти градских општина Младеновац
6

План постављања реклама на стубовима јавне расвете на територији општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
7

Одлука о поверавању послова пројектовања, изградње и одржавања дистрибутивне гасоводне мреже и дугорочној испоруци природног гаса на територији месних заједница Барич и Мала Моштаница

Акти градских општина Обреновац
7

Исправка Одлуке о буџету општине Стари град за 2004. годину

Исправкe
7

Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Земун за 2003. годину

Исправкe
7

Исправка Одлуке о завршном рачуну буџета општине Земун за 2003. годину

Исправкe
8

Исправка Решења о разрешењу председника и члана Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Исправкe
8

Исправка Решења о именовању председника и члана Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Исправкe