» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Малог позоришта „Душко Радовић” из Београда, ул. Абердарева бр. 1

Акти Града
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја на углу улица Кумодрашке и Душана Јовановића, градска општина Вождовац

Акти Града
2

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела привредне зоне уз пут Београд–Панчево, градска општина Палилула

Акти Града
3

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела привредне зоне уз Батајнички пут, градска општина Земун

Акти Града
4

Решење о давању сагласности на Статут Новобеоградске културне мреже са Статутом

Акти градских општина Нови Београд
10

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2011. годину

Акти градских општина Палилула
18

Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Палилула
18

Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
19

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању Ценовника за рибњак „Бечменска бара” са Одлуком

Акти градских општина Сурчин