» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Одлука о проглашењу Дана жалости на територији града Београда

Акти Града
1

Правилник о допуни Правилника о давању у закуп пословног простора и гаража на којима је носилац права коришћења град Београд

Акти Града
1

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Београдски водовод и канализација” на Одлуку о цени воде и одвођења отпадних вода са Одлуком

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на измене Ценовника услуга за паркирање возила на општим паркиралиштима у зонираном подручју са Одлуком о измени ценовника

Акти Града
3

Решење о измени и допуни Решења о одређивању општих стајалишта за аутобусе на међумесним линијама

Акти Града
4

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за подручје од Улице господара Вучића до улица Мите Ружића и Мис Ирбијеве, блокови Д1 – Д3, Д 21, Д 22, Д 27 – Д35 3 Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за подручје од Улице Станислава Сремчевића до Улице господара Вучића, блокови Ц 21, Ц 27 – 29

Акти Града
4

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
5

Одлука о првом ребалансу буџета градске општине Вождовац за 2011. годину

Акти градских општина Вождовац
9

Одлука о измени Одлуке о начину коришћења и управљања пословним простором на територији општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
10

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има ЈП „Пословни простор – Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
10

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Дома културе „Рипањ”

Акти градских општина Вождовац
10

Решење о измени Решења о разрешењу и именовању Изборне комисије градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
11

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Чукарица за 2011. годину

Акти градских општина Чукарица
15

Решење о разрешењу председника Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
15

Решење о именовању председника Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
15

Решење о разрешењу заменика члана Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
15

Решење о именовању заменика члана Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
16

Решење о разрешењу директора КУ „Галерија 73”

Акти градских општина Чукарица
16

Одлука о успостављању сарадње и прихватању Споразума о сарадњи између градске општине Обреновац, Република Србија, и округа Нови Сонч, Република Пољска

Акти градских општина Обреновац
16

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању цене грађевинског песка и хумуса из лежишта „Јаковачка кумша” са Одлуком

Акти градских општина Сурчин