» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање листе реда првенства за први избор корисника социјалног становања у заштићеним условима

Акти Града
3

Показатељ раста потрошачких цена у септембру 2011. године

Акти Града
3

Решење о висини коефицијената за утврђивање плата изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Земун

Акти градских општина Земун
4

Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора ЈП Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
5

Одлука о ребалансу буџета општине Гроцка за 2011. годину

Акти градских општина Гроцка
8

Одлука о смањењу неновчаног капитала ЈКСП „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
8

Одлука о измени Одлуке о припајању Јавног предузећа за стамбене услуге општине Гроцка Јавном комуналном предузећу „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
9

Пета одлука о ребалансу буџета градске општине Обреновац за 2011. годину

Акти градских општина Обреновац
12

Одлука о допуни Одлуке о Управи градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
13

Одлука о сталним манифестацијама у области културе од значаја за градску општину Обреновац 12 Одлука о сталним манифестацијама у области спорта од значаја за градску општину Обреновац

Акти градских општина Обреновац
14

Одлука о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у градској општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац
15

Решење о трећој измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
15

Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
15

Одлука о одржавању чистоће у градској општини Сопот (пречишћен текст)

Акти градских општина Сопот
17

Исправка Одлуке о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима

Исправкe
17

Исправка Одлуке о завршном рачуну буџета града Београда за 2010. годину

Исправкe
17

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Стеван Сремац”, Београд

Исправкe