» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Одлука о завршном рачуну буџета града Београда за 2003. годину

Акти Града
7

Одлука о престанку важења Одлуке о плаћању пореза на фонд зарада

Акти Града
7

Одлука о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2004. години

Акти Града
8

Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину располагања становима изграђеним према Пројекту изградње 1.100 станова у Београду – 344

Акти Града
8

Одлука о премији за испоручене количине пастеризованог млека у Београду у 2004. години

Акти Града
9

Одлука о премији за набавку и одгој првотелкиња у 2004. години

Акти Града
10

Одлука о допуни Одлуке о правима у социјалној заштити Београда

Акти Града
10

Одлука о оснивању Основне школе „Јефимија” у Обреновцу

Акти Града
11

Одлука о подизању споменика Елефтериосу Венизелосу у Београду

Акти Града
11

Правилник о допуни Правилника о привременим правилима грађења станица за снебдевање течним горивом

Акти Града
11

План детаљне регулације блокова уз улицу Димитрија Туцовића

Акти Града
21

План детаљне регулације дела централне зоне просторне целине – општине Врачар, блока између улица Ламартинове, Небојшине и Браничевске

Акти Града
36

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Врачар

Акти Града
39

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Стари град

Акти Града
41

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Савски венац

Акти Града
42

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Нови Београд

Акти Града
45

Решење о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине града Београда Мирославу Драганић у

Акти Града
45

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине града Београда

Акти Града
45

Решење о престанку заштите заштићеног природног добра „Два стабла хамеципариса и стабло ариша”, у улици Аугуста Цесарца у Београду

Акти Града
45

Решење о престанку заштите заштићеног природног добра „Три стабла канадске цуге и два стабла софоре” на Калемегдану

Акти Града
46

Решење о измени Решења о оснивању Туристич ке организације Београда

Акти Града
46

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији Београда

Акти Града
46

Решење о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације Београда за 2003. годину

Акти Града
46

Решење о разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном броју основних школа у Београду

Акти Града
54

Решење о разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном броју средњих школа у Београду

Акти Града
57

Одлука о измени Упутства о извршењу Одлуке о установаљавању књижевне награде „Исидора Секулић”

Акти градских општина Савски венац
57

Решење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде на пословима текућег одржавања заједничких делова стамбене зграде и хитних интервенција

Акти градских општина Младеновац