» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Ценовника услуга Јавног комуналног предузећа „Београдске електране” са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о ценама топлотне енергије

Акти Града
2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела блока 41а, градска општина Нови Београд

Акти Града
3

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена и допуна Плана детаљне регулације пет блокова између улица: Узун Миркове, Краља Петра, Господар Јевремове и Тадеуша Кошћушка, градска општина Стари град

Акти Града
3

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици Стевана Марковића (Ђуре Ђаковића), градска општина Земун

Акти Града
5

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици Џона Кенедија, градска општина Земун

Акти Града
6

Решење о измени Решења о разрешењу и избору савета месних заједница Бањица, Горњи Вождовац, Чиновничка колонија, Доњи Вождовац, Аутокоманда, Тешића купатило, Пашино брдо, Виногради, Шумице, Душановац, Милорад Медаковић, Сива стена, Браће Јерковић, Митрово брдо, Кумодраж, Кумодраж I, Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Рипањ и Медаковић III 6 Решење о измени Решења о разрешењу и избору савета месних заједница „Бели поток”, „Пиносава” и „Зуце”

Акти градских општина Вождовац
7

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном правобранилаштву градске општине Младеновац 7 Решење о утврђивању престанка функције члана Већа градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
7

Решење о престанку мандата одборника у Скупштини градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
8

Решење о избору члана Већа градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
8

Решење о разрешењу Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Младеновац
8

Решење о именовању Изборне комисије градске општине Младеновац у сталном саставу

Акти градских општина Младеновац