» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Решење о утврђивању висине једнократног новчаног давања за запослене и незапослене породиље за 2012. годину

Акти Града
1

Одлука о ребалансу буџета општине Гроцка за 2011. годину

Акти градских општина Гроцка
6

Одлука о потврђивању чланства градске општине Гроцка у Сталној конференцији градова и општина – Савезу градова и општина Србије

Акти градских општина Гроцка
6

Решење о разрешењу јавног правобраниоца

Акти градских општина Гроцка
6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
6

Одлука о успостављању сарадње између градске општине Палилула, град Ниш, и градске општине Лазаревац, град Београд

Акти градских општина Лазаревац
7

Решење о престанку дужности председника Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Лазаревац
7

Решење о престанку дужности секретара Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Лазаревац
7

Решење о разрешењу Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Лазаревац
7

Решење о именовању Изборне комисије градске општине Лазаревац у сталном саставу

Акти градских општина Лазаревац
8

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
8

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција Лазаревац”

Акти градских општина Лазаревац
8

Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција Лазаревац”

Акти градских општина Лазаревац
8

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
9

Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
9

Одлука о ребалансу буџета градске општине Младеновац за 2011. годину

Акти градских општина Младеновац
14

Одлука о измени Одлуке о установљењу општинске стипендије за студенте

Акти градских општина Младеновац
15

Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац