» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
0

Извештај о коначним резултатима допунских избора за одборника у Скупштину града Београда за ИЈ Гроцка ИИ, одржаних 22. децембра 2002. године

Акти Града
1

Одлука буџету града Београда за 2003. годину

Акти Града
6

Одлука о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2003. години

Акти Града
9

Одлука о локалним комуналним таксама за територију града Београда

Акти Града
16

Одлука о утврђивању свечаности града Београда – Дани Београда од 16. до 19. априла

Акти Града
17

Одлука о плаћању пореза на фонд зарада

Акти Града
17

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења град Београд

Акти Града
18

Одлука о припремању регулационог плана блока између улица Санџачке, Венчачке и Солунских бораца у Жаркову

Акти Града
18

Одлука о припремању регулационог плана И фазе привредне зоне Великоселски рит са приступном саобраћајницом

Акти Града
19

Одлука о подизању споменика Светом Сави – 879

Акти Града
19

Програм уређивања градског грађевинског земљиш та и изградње објеката комуналне инфраструктуре са финансијским планом за 2003. годину

Акти Града
38

План постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду (подручје општине Звездара

Акти Града
42

План постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду (подручје општине Земун) 902

Акти Града
45

Решење о давању сагласности на измене и допуне Статута Јавног предузећа „Београдска тврђава” из Београда, Калемегдан број 14

Акти Града
45

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији рада и систематизацији послова у Музеју афричке уметности – Збирка Веде и др Здравка Печара из Београда, ул. Андре Николића бр. 14

Акти Града
45

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном броју основних школа

Акти Града
47

Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Пете економске школе „Раковица”, Београд

Акти Града
47

Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Школе за дизајн, Београд

Акти Града
48

Показатељ раста цена на мало у децембру 2002. године

Акти Града
48

Одлука о потврђивању мандата одборницима изабраним на допунским изборима за одборнике СО Врачар 29. септембра 2002. године

Акти градских општина Врачар
49

Одлука о измени Одлуке о додељивању станова на којима је корисник општина Врачар

Акти градских општина Врачар
49

Решење о престанку мандата одборнику Мирни Косановић-Секулић

Акти градских општина Врачар
49

Решење о разрешењу члана Комисије за прописе, управу и административно-мандатна питања

Акти градских општина Врачар
49

Решење о избору члана Комисије за прописе, управу и административно-мандатна питања

Акти градских општина Врачар
49

Одлука о измени Одлуке о утврђивању броја и избору потпредседника и чланова Извршног одбора Скупштине општине Звездара

Акти градских општина Звездара
50

Одлука о избору члана Извршног одбора Скупштине општине Звездара

Акти градских општина Звездара
50

Одлука о буџету општине Звездара за 2003. годину

Акти градских општина Звездара
52

Одлука о измени Одлуке о утврђивању висине закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења општина Звездара

Акти градских општина Звездара
53

Одлука о образовању Савета за превенцију криминалитета

Акти градских општина Звездара
53

Решење о разрешењу секретара Скупштине општине Звездара

Акти градских општина Звездара
54

Решење о разрешењу јавног правобраниоца Скупштине општине Звездара

Акти градских општина Звездара
54

Решење о постављењу секретара Скупштине општине Звездара

Акти градских општина Звездара
54

Решење о допуни Решења о именовању Изборне комисије у сталном саставу општине Звездара

Акти градских општина Звездара
54

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Чукарица за 2002. годину

Акти градских општина Чукарица
55

Одлука о братимљењу Скупштине општине Чукарица и општине Куманово из Републике Македоније

Акти градских општина Чукарица