» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока 11 између Булевара Николе Тесле, Кеја ослобођења и продужетка улица Гоце Делчева и Алексиначких рудара, градска општина Земун

Акти Града
2

Решење о неприступању изради стратешких процена утицаја планираних намена на животну средину планова генералне регулације грађевинског подручја седишта локалне самоуправе – град Београд

Акти Града
3

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици француској, градска општина Стари град

Акти Града
5

Одлука о ребалансу буџета градске општине Стари град за 2011. годину

Акти градских општина Стари град
12

Решење о изменама и допунама Решења о именовању Изборне комисије градске општине Стари град у сталном саставу

Акти градских општина Стари град
12

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац о висини накнаде за паркирање на општим паркиралиштима на територији градске општине Лазаревац са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
13

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац о висини накнаде за паркирање на посебним паркиралиштима на територији градске општине Лазаревац са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
14

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац о висини накнаде за уклањање возила специјалним возилом „паук” са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
15

Решење о измени Решења о одређивању назива и промени назива улица на територији градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
15

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о измени и допуни Одлуке о висини накнаде за коришћење јавног паркиралишта са Одлуком

Акти градских општина Сурчин