» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о буџету града Београда за 2012. годину

Акти Града
29

Одлука о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду односно градским општинама у 2012. години

Акти Града
32

Одлука о измени Одлуке о одређивању зона на територији града Београда

Акти Града
41

Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда 41 Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама

Акти Града
42

Одлука о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину

Акти Града
42

Одлука о измени и допуни Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта

Акти Града
43

Одлука о измени Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта 43 Одлука о финансирању програма, пројеката и инвестиционих активности корисника средстава буџета града Београда у 2013. и 2014. години

Акти Града
46

Одлука о отпису споредних пореских давања, новчаних казни за прекршаје и трошкова порескопрекршајног поступка увећаних за припадајуће камате, изворних и уступљених прихода буџета града Београда, за привредне субјекте који се продају у поступку приватизације, односно који су у поступку реструктурирања

Акти Града
46

Одлука о отпису обавеза по основу изворних јавних прихода буџета града града Београда, за период од 1. јануара 2005. године закључно са последњим даном месеца који претходи месецу у коме ће се потписати уговор о продаји капитала субјекта приватизације „Двадесет први мај – фабрика турбомотора и трансмисија”, Београд

Акти Града